UNIS/INF/162
9 August 2006

Priložnost za sprejetje Konvencije proti diskriminaciji invalidov

DUNAJ, 9. avgust (Urad Združenih narodov za informiranje) - Med 14. in 25. avgustom, ko bodo delegati nadaljevali pogajanja o predlaganem sporazumu, bi bila lahko sprejeta nova konvencija, ki bi varovala pravice invalidov.

Novi krog pogajanj bi lahko privedel do sprejetja Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov - prvi sporazum o človekovih pravicah 21. stoletja - in bi označeval pomemben premik v načinu obravnave 650 milijonov invalidov po vsem svetu. Sedaj je diskriminacija invalidov zelo razširjena, tako da v državah v razvoju na primer 90 odstotkov invalidnih otrok ne hodi v šolo.

Invalidi ostajajo med tistimi ljudmi, ki so najbolj odrinjeni na rob. Vrsta fizičnih, pravnih in socialnih ovir jim preprečuje dosego svojih polnih potencialov. Toda konvencija bi lahko vodila k zakonodaji, ki bi preoblikovala mnenje ljudi o invalidih na vseh področjih - od načrtovanja zgradb in javnih površin, do prevoza, izobrazbe, zaposlitve in rekreacije.

»Samo približno 45 držav ima zakonodajo, ki se nanaša na invalide«, pravi Thomas Schindlmayr iz Oddelka Združenih narodov za ekonomske in socialne zadeve. »Posledica tega je, da je za invalide manj verjetno, da hodijo v šolo, se zaposlijo ali da imajo možnost sledenja svojim sanjam in zmožnostim tako kot drugi ljudje.«

Dodal je še, da so bila pogajanja za konvencijo, ki so se začela v letu 2002, relativno hitra glede na mednarodne standarde, kar dokazuje, da se države zavedajo, da je to vprašanje, ki ga morajo zdaj rešiti.

Pogajalci pravijo, da je obstaja velika verjetnost, da se o tekstu konvencije dogovori v času avgustovskega srečanja in pričakujejo, da jo bo Generalna skupščina sprejela na svojem 61. zasedanju. Konvencija bo stopila v veljavo, ko jo ratificira minimalno število držav.

Z ratifikacijo konvencije, in ko le-ta stopi v veljavo, država sprejme njene pravne obveze in jih vključi v svoje zakonske mehanizme.

Konvencija bi na primer zavezovala države, da postopoma vključijo invalidom prijazne poteze v gradnjo novih objektov, pospešujejo in izboljšajo dostop do izobrazbe in informacij ter uvedejo ukrepe, ki odpravljajo diskriminatorno ravnanje proti invalidom. Razumljivo je, da bodo države za polno implementacijo določil konvencije potrebovale nekaj časa.

* *** *

Za več informacij se prosim obrnite na Eduarda Bellanda (Oddelek Združenih narodov za informiranje)
na telefonski številki +1 212 963-8275 ali Ellen McGuffie na telefonski številki +1 212 963-0499
ali elektronskem naslovu: mediainfo@un.org