UNIS/INF/174
SG/SM/10696 OBV/587
3. november 2006

 

GENERALNI SEKRETAR
SPOROČILO OB MEDNARODNEMU DNEVU ZA PREPREČEVANJE IZKORIŠČANJA OKOLJA V VOJNI IN OBOROŽENIH KONFLIKTIH

6. november 2006

Dunaj, 25. october (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Ne glede na razloge zanjo, vojna prinaša neizrekljive grozote tako borcem kot tudi civilistom in lahko v nekaj minutah uniči nekaj, za dosego česar so bile potrebne generacije. Poleg človeškega trpljenja, ki ga povzroča, je vojna pogubna tudi za okolje.

V minulem letu smo bili priče še enemu tragičnemu primeru. Ena izmed posledic konflikta med Izraelom in Hezbolahom je bilo izlitje približno 15.000 ton nafte iz elektrarne Jiyyeh južno od Bejruta, kar je prizadelo okoli 150 kilometrov libanonske in sirske obale, onesnažilo plaže in obalne vode ter zadalo udarec ribolovu kot tudi turizmu.

V zadnjih letih je naraščajoče število vlad Okoljski program Združenih narodov (UNEP) zaprosilo za izdelavo pokonfliktne ocene okolja. Ena skupina trenutno ocenjuje, kako je konflikt v Libanonu vplival na okolje; druge tesno sodelujejo z sudansko in iraško vlado.

V Sudanu uvodne ugotovitve UNEP-a kažejo na razširjeno in resno degradacijo okolja večine države, še posebej povezano z dezertifikacijo in deforestacijo. V Darfurju so okoljska degradacija, boj za vire in regionalne klimatske spremembe med glavnimi vzroki za konflikte in pomanjkanje hrane.

V Iraku izsuševanje močvirij delt Tigrisa in Evfrata v 80. in 90. letih predstavlja klasični primer namernega uničevanja določenega ekosistema za dosego političnih in vojaških ciljev. UNEP pomaga iraški vladi pri obnovi in ravnanju z močvirji ter pri rehabilitaciji okolja v državi in njene infrastrukture za okoljsko upravljanje.

Generalna skupščina je Mednarodni dan za preprečevanje izkoriščanja okolja v vojni in oboroženih konfliktih uvedla z namenom poudariti okoljske posledice vojne in pomembnost, da se okolja ne izkorišča in ekosistemi ne uničujejo brezobzirno za dosego vojaških ciljev. Včasih se je temu nemogoče izogniti. Vendar je pogosto, z malce previdnosti ali zrelega premisleka, takšno škodo možno preprečiti.

Stranke, vpletene v konflikt imajo odgovornost, da se držijo mednarodnih pravil in sporazumov, kot so ženevske konvencije, ki pokrivajo vojskovanje. Nekatera izmed teh pravil, kot je prepoved namernega uničevanja kmetijske zemlje, imajo okoljske poudarke. Vendar trenutno veljavna zakonodaja okoljske posledice vojne v veliki meri zanemarja. Skrajni čas je, da ponovno pregledamo mednarodne sporazume, ki se nanašajo na vojno in oborožene konflikte, ter zagotovimo, da pokrijejo tudi namerno in nenamerno okoljsko škodo.

Na ta mednarodni dan priznajmo grožnjo, ki jo temeljem vseh naših ciljev trajnostnega razvoja predstavlja vojna, in obljubimo, da bomo storili več na tem področju.

 * *** *