UNIS/INF/174
SG/SM/10696 OBV/587
03. november 2006

GENERÁLNY TAJOMNÍK
SPRÁVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA PREVENCIE VYKORIST'OVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA POČAS VOJNY A OZBROJENÉHO KONFLIKTU

6. november 2006

New York 25. októbra (Centrála OSN) -- Vojna, nech je jej opodstatnenosť akákoľvek, prináša bojujúcim, ale aj civilistom neopísateľné hrôzy a v priebehu minút môže zničiť výsledky úsilia celých generácií. No okrem ľudského utrpenia, ktoré prináša, je vojna devastujúca aj pre životné prostredie.

Uplynulý rok nám poskytol tragický príklad. Medzi následky konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh patrí aj únik 15.000 ton vykurovacieho oleja z elektrárne Jiyyeh, ležiacej na juh od Bejrútu, ktorý zasiahol približne 150 kilometrov libanonského a sýrskeho pobrežia, znečistil pláže a pobrežné vody a poškodil tak činnosti rybárskeho a turistického priemyslu.

Vuplynulých rokoch požiadalo čoraz väčšie množstvo vlád Environmentálny program Spojených národov (UNEP) o vykonanie odhadu zaťaženia životného prostredia následkami konfliktu. Jeden z tímov UNEP v súčasnosti hodnotí environmentálny dopad konfliktu v Libanone, iné tímy úzko spolupracujú s vládami Sudánu a Iraku.

Predbežné výsledky prieskumu UNEP v Sudáne naznačujú rozsiahlu a vážnu degradáciu životného prostredia na väčšine územia krajiny, obzvlášť súvisiacu s dezertifikáciou a deforestáciou. V Darfúre sú degradácia životného prostredia, neprimerané využívanie prírodných zdrojov a zmena klímy v regióne hlavnými príčinami potravinovej neistoty a konfliktu.

Vysúšanie priľahlých močiarov riek Eufrat a Tigris v Iraku počas 80. a 90. rokov minulého storočia je typickým príkladom vedomého zasahovania do ekosystému s úmyslom dosiahnuť politické a vojenské ciele. UNEP pomáha irackej vláde obnoviť pôvodný stav a spravovať močiare, a napraviť tak škody na životnom prostredí a správe infraštruktúry životného prostredia.

Medzinárodný deň prevencie vykorisťovania životného prostredia počas vojny a ozbrojeného konfliktu ustanovil generálny tajomník, aby tak upozornil na environmentálne dôsledky vojen a závažnosť vykorisťovania a nedbanlivého poškodzovania ekosystémov s cieľom dosiahnuť vojenské ciele. Niekedy sa takýmto škodám nedá zamedziť. Často krát však stačí iba štipka opatrnosti a prezieravosti na odvrátenie takého poškodenia.

Strany vo vojnovom stave a zapojené do nepriateľských akcií majú zodpovednosť dodržiavať medzinárodné pravidlá a dohody, akými sú napríklad Ženevské konvencie, upravujúce spôsob vedenie vojen. Niektoré z týchto pravidiel, akým je aj zákaz úmyselného poškodzovania poľnohospodárskej pôdy, majú environmentálny akcent. Vo všeobecnosti sú však environmentálne dôsledky vojny súčasnými zákonmi prehliadané. Je tak najvyšší čas, aby sme prehodnotili medzinárodné dohody súvisiace s vojnou a ozbrojenými konfliktmi a zaručili tak, aby tie postihovali aj úmyselné a nezámerné poškodzovanie životného prostredia.

Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa si tak uvedomme nebezpečenstvo, ktorým vojna ohrozuje základ všetkých našich udržateľných rozvojových cieľov - zaviažme sa preto urobiť čo najviac.

* *** *