UNIS/INF/175
13. November 2006

Novi Mednarodni Sporazum bo Zaščitil Civiliste Pred Eksplozivnimi Ostanki Vojn

Ženevi, 13. November 2006 -- Včeraj je v veljavo stopil novi mednarodni sporazum, ki od držav podpisnic in sodelujočih v oboroženih konfliktih zahteva, da sprejmejo ukrepe za označevanje in odstranjevanje ali uničenje neeksplodiranega ali zavrženega orožja v čim krajšem času po koncu sovražnosti.

Novi "Protokol V (o eksplozivnih ostankih vojn)", ki je del Konvencije o določenih vrstah konvencionalnega orožja, predstavlja pomembno pravno podlago prizadevanjem za zaščito civilnega prebivalstva, humanitarnih misij in organizacij na konfliktnih področjih. Ko se glavni spopadi zaključijo, so podpisnice sporazuma zavezane, da informacije o uporabi eksplozivnih sredstev razkrijejo tistim, ki so zmožni zagotoviti osveščanje o nevarnostih ali izvajati označevanje in odstranjevanje orožja na prizadetih območjih. 

Združeni narodi že dolgo zagotavljajo pomoč pri odstranjevanju zemeljskih min ter eksplozivnih ostankov vojn v sklopu akcijskih programov proti zemeljskim minam povsod po svetu. Po mnenju Maxa Gaylarda, direktorja službe Združenih narodov za protiminsko delovanje, "bo Protokol prispeval k posredovanju ključnih informacij, ki nam bodo pomagale pri preprečevanju nadaljnjih civilnih žrtev".

Protokol poziva države podpisnice in sodelujoče v oboroženih konfliktih naj humanitarnim misijam in organizacijam posredujejo informacije o lokacijah eksplozivnih ostankov vojn. "To podpirajo vsi v Združenih narodih", meni Gaylard. "Osebje Združenih narodov in ostalih humanitarnih organizacij je pogosto razposlano na območja z zemeljskimi minami in eksplozivnimi ostanki vojn, zato cenimo dodatno zaščito, ki jo zagotavlja ta sporazum. V Bagdadu so na primer za napad na Urad Združenih narodov leta 2003 uporabili eksplozivne ostanke vojne. Spodbujam vse države, naj sporazum ratificirajo in izpolnjujejo."

Protokol V h Konvenciji o določenih vrstah konvencionalnega orožja

Kaj je to Protokol V?

Protokol V je sestavni del mednarodnega sporazuma: Konvencije o določenih vrstah konvencionalnega orožja, ki vzpostavlja določene prepovedi ali omejitve uporabe določenih vrst konvencionalnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da ne izbirajo žrtev. Te prepovedi in omejitve so zapisane v Protokolu V in v štirih drugih protokolih. Protokol V se nanaša na eksplozivne ostanke vojn (EOV), ki so definirani kot "neeksplodirano in zapuščeno eksplozivno orožje".

Kaj Protokol V pravi o čiščenju eksplozivnih ostankov vojn?

"Po koncu sovražnosti in takoj, ko je mogoče, bo vsaka država podpisnica in sodelujoča v oboroženem konfliktu med drugim: (i) preučila in ocenila grožnjo, ki jo predstavljajo eksplozivni ostanki vojne; in (ii) označila in odstranila ali uničila eksplozivne ostanke vojne."

Kakšna so določila za hranjenje podatkov?

"Podpisnice zabeležijo in obdržijo informacije o uporabi eksplozivnega orožja in zagotovijo ustrezne informacije tistim, ki imajo nadzor nad ozemljem, in civilnim prebivalcem tega območja. Po koncu sovražnosti podpisnice zagotovijo, da so te informacije dostopne skupinam, ki imajo nadzor nad prizadetim območjem dvostransko ali preko sporazumno določenega posrednika [kot so Združeni narodi], ali na zahtevo tudi drugim organizacijam."

Kako Protokol ščiti civiliste in humanitarne delavce pred eksplozivnimi ostanki vojn?

"Podpisnice izvedejo vse možne varnostne ukrepe za zaščito civilistov in civilnih objektov pred tveganji in učinki eksplozivnih ostankov vojn na območjih, ki so pod njihovim nadzorom. /…/ Podpisnice (i) zaščitijo, kolikor je to mogoče, humanitarne misije in organizacije pred eksplozivnimi ostanki vojn na območjih, ki so pod njihovim nadzorom; (ii) na zahtevo zagotovijo informacije o lokaciji eksplozivnih ostankov vojn."

Kako lahko države podpisnice pridobijo mednarodno pomoč?

"Podpisnice imajo pravico iskanja in pridobitve pomoči od drugih podpisnic pri ravnanju z eksplozivnimi ostanki vojn. /…/ Vsaka podpisnica, ki je tega zmožna, zagotovi pomoč za (i) označevanje in odstranjevanje ali uničenje eksplozivnih ostankov vojn, in za osveščanje o nevarnostih ter s tem povezanih dejavnosti, in (ii) za žrtve eksplozivnih ostankov vojn. Takšna pomoč je lahko zagotovljena skozi sistem Združenih narodov in drugih mednarodnih, regionalnih ali nacionalnih organizacij. Podpisnice, ki so tega zmožne, prispevajo v skrbniške sklade Združenih narodov in podobne sklade."

Katere države so privolile k izvajanju Protokola V

Države, ki sodelujejo pri Protokolu V so zaenkrat: Albanija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Hrvaška, Indija, Liberija, Lichtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Nikaragva, Norveška, Salvador, Sierra Leone, Slovaška, Švedska, Sveti sedež, Švica, Tadžikistan in Ukrajina.

Kdaj stopi Protokol V v veljavo?

12. novembra 2006 - šest mesecev po tem, ko vsaj 20 držav uradno razglasi, da jih določbe Protokola zavezujejo.

* *** *     

Za več informacij se obrnite na

Richarda Kollodge
United Nations Mine Action Service
New York
Tel: +1-212 963-5677
Email: kollodge@un.org

V Ženevi
Gustavo Laurie
Tel: +41-22 917-2262
Email: glaurie@unog.ch