UNIS/INF/221
8 avgust 2007

Mednarodni dan prinaša priznanje vloge domorodnih ljudstev pri zaščiti okolja in boju proti podnebnim spremembam

Dunaj, 8 avgust 2007 (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Ob obeležju mednarodnega dneva domorodnih ljudstev, 9. avgusta, je izpostavljeno priznanje vloge domorodnih ljudstev pri zaščiti okolja.

V sporočilu ob mednarodnem dnevu je Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon povedal, da se je »Zadnje čase mednarodna skupnost začela vse bolj zavedati potrebe za podporo domorodnih ljudstev - z vzpostavljanjem in uveljavljanjem mednarodnih standardov; podpiranjem spoštovanja njihovih človekovih pravic; vključitvijo mednarodnega dnevnega reda za razvoj, vključno z milenijskimi razvojnimi cilji, v politike, programe in načrte na ravni držav; in okrepitvijo posebne upravljavske vloge domorodnih ljudstev pri zadevah, povezanih z okoljem in podnebnimi spremembami«.

Generalni sekretar je spomnil na temo drugega mednarodnega desetletja domorodnih ljudstev (2005-2015) - »partnerstvo za ukrepanje in dostojanstvo« - in pozval, »naj nas vodi temeljno načelo polnega in učinkovitega sodelovanja domorodnih ljudstev.«

Generalni podsekretar ZN za ekonomske in socialne zadeve Sha Zukang je v svojem uradnem sporočilu ob tem mednarodnem dnevu izpostavil dejstvo, da domorodna ljudstva živijo v veliko izmed biološko najbolj raznovrstnih predelih sveta in zato ta okolja zelo dobro poznajo.

Sha Zukang pravi, da: »Z njihovim bogatim znanjem o svojem okolju [domorodna ljudstva] lahko in tudi morajo igrati ključno vlogo v svetovnih prizadevanjih za odziv na podnebne spremembe ter da jih moramo poslušati.«

Domorodna ljudstva na primer svoje tradicionalno znanje uporabljajo pri zmanjševanju učinkov naravnih nesreč. Na simpoziju oxfordske univerze, ki je potekal aprila letos, smo lahko slišali kako domorodna ljudstva »uporabljajo pasove gozda mangrovih dreves za ublažitev močnega valovanja in cunamijev; druga domorodna ljudstva upoštevajo gensko raznolikost rastlin za preprečevanje popolnega propada letine; medtem ko se nekatere skupnosti ob naravnih nesrečah preselijo v drugo okolje« .

Deklaracija o pravicah domorodnih ljudstev, ki jo je junija 2006 sprejel Svet za človekove pravice in je trenutno v obravnavi v Generalni skupščini, prav tako priznava, da spoštovanje znanja, kulture in tradicionalnih običajev domorodnih ljudstev prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno s primernim gospodarjenjem z okoljem.

Predsednica stalnega foruma za vprašanja domorodcev Victoria Tauli-Corpuz je povedala, da »Deklaracija Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev predstavlja minimalne standarde za preživetje, dostojanstvo in blagostanje domorodnih ljudstev. Veliko jih še vedno živi v razmerah največjega zatiranja in marginalizacije in vendar so ta ljudstva tista, ki ponujajo rešitve za resne svetovne probleme, kot so podnebne spremembe in zmanjševanje bio-kulturne raznolikosti«.

Kot priznanje posebne ranljivosti domorodnih ljudstev za podnebne spremembe in njihove pomembne vloge pri odzivu na te spremembe se bo Stalni forum Združenih narodov za domorodne zadeve na svojem zasedanju v letu 2008 osredotočil na »podnebne spremembe, bio-kulturno raznolikost in preživljanje: upravljavsko vlogo domorodnih ljudstev in nove izzive«.

Ranljivost za podnebne spremembe

Veliko domorodnih skupnosti je že prisiljenih, da svoj način življenja prilagajajo spreminjajočem okolju - od pripadnikov Saami ljudstva na Švedskem, ki goji severne jelene, nezmožne najti hrano pod globokim ledom, nastalim zaradi neobičajno močnih snežnih padavin, do domorodnih skupnosti v Andih, kjer izredni vremenski pojavi povzročajo resne probleme pri preskrbi s hrano.

Po besedah Sheile Watt-Cloutier, inuitske aktivistke, ki ji je Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon pred kratkim predal nagrado Mahbuba ul Haq-a za odličnost na področju človekovega razvoja, "smo vsi povezani. Arktika je geografsko ločena od ostalega sveta, vendar je inuški lovec, ki pade skozi vse tanjšo plast morskega ledu povezan z izginjajočimi ledeniki v Andih in Himalaji ter s poplavami v nizko ležečih in majhnih otoških državah."

Glede na nedavno poročilo Sekretariata konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD)  nekatere domorodne skupnosti na Aljaski aktivno iščejo možnosti za preselitev celotnih skupnosti zaradi obalne in zemeljske erozije, ki jo povzročajo veliki nevihtni valovi in taljenje permafrosta.

Poročilo navaja, da je "več kot 80 odstotkov aljaških skupnosti, ki jih v glavnem sestavljajo domorodna ljudstva, označenih kot ranljivih za obalno ali rečno erozijo".

Preselitev je pomemben pojem tudi v majhnih otoških državah kot sta Vanuatu in Samoa, kjer se prebivalci soočajo s problemi naraščajoče ravni vode in poplavami zaradi izrednih vremenskih pojavov. V poročilu je opisan primer skupnosti na Vanuatuju, ki je bila prisiljena zapustiti svoje domove in se preseliti pol kilometra v notranjost otoka, saj je njihova prvotna naselbina poplavljena do petkrat na leto.

Območja visokih nadmorskih višin niso priča samo izginjanju ledenikov in ledenih vrhov, ampak - kot je zapisano v poročilu SBD - tudi negativnim učinkom za kmetijstvo, ki ga prinašajo podnebne spremembe in suša. V pogorju Cordillera na Filipinih 2000 let stare riževe terase napadajo 60 centimetrski deževniki, ki so se namnožili zaradi zmanjšanja vodnih zalog, zaradi česar se prst in stene teras še bolj izsušujejo.

O dnevu

Mednarodni dan domorodnih ljudstev obeležujemo 9. avgusta vsako leto v znak spomina na prvi sestanek Delovne skupine Združenih narodov za domorodne prebivalce, ki je potekal v Ženevi leta 1982. Letošnjo slovesnost v okviru Združenih narodov organizirajo Sekretariat stalnega foruma za domorodne zadeve, Oddelek za ekonomske in socialne zadeve ter Odbor nevladnih organizacij za desetletje domorodnih ljudstev sveta.

* *** *

Pedstavniki medijev se lahko obrnete na

Renato Sivacolundhu
Oddelek za javno informiranje
Tel: (+1-212) 963 2932
Eektronska pošta: sivacolundhu@un.org

N Sekretariatu stalnega foruma se lahko obrnete na

Mirian Masaquiza
Sekretariat stalnega foruma za vprašanja domorodcev
Tel: (+1-917) 367 6006
Eektronska pošta: IndigenousPermanentForum@un.org

Več o mednarodnem dnevu in dogodkih na sedežu Združenih narodov si lahko preberete na http://www.un.org/esa/socdev/unpfii