Sporočila za javnost

UNIS/INF/251
22. November 2007

Združeni narodi - Sporočilo za medije 

Začetek mednarodnega leta javne higiene v odgovor na globalno krizo

DUNAJ, 22. November 2007 (Urad Združenih narodov za informiranje) - Združeni narodi so uradno obeležili začetek mednarodnega leta javne higiene z namenom pospešiti napredek 2,6 milijarde ljudi povsod po svetu, ki nimajo dostopa do primerne sanitarne ureditve. Neustrezna voda, higiena in pomanjkanje sanitarij vsako leto prispevajo k smrti 1,5 milijona otrok.  

Generalni sekretar Ban Ki-moon je poudaril, da je »dostop do sanitarne ureditve tesno povezan z vsemi milenijskimi razvojnimi cilji, še posebej s tistimi, ki se nanašajo na okolje, izobraževanje, enakopravnost spolov in zmanjšanje umrljivosti otrok in revščine. Po ocenah vsak teden zaradi bolezni, ki so povezane s slabo kakovostjo vode in pomanjkanjem primerne javne higiene, umre 42.000 ljudi. Takšne razmere so nesprejemljive.«

Mednarodno leto javne higiene, leto 2008, je tematsko leto, ki ga je decembra 2006 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, da bi tako pomagala to temo postaviti na vidnejše mesto mednarodnega dnevnega reda.

Predsednik Svetovalnega odbora Generalnega sekretarja Združenih narodov za vodo in javno higieno (UNSGAB), Njegova kraljeva visokost nizozemski princ Willem-Alexander, je povedal, da smo »končali stopnjo načrtovanja in prešli v stopnjo uresničevanja« ter da je »pospešitev napredka ključnega pomena, če želimo doseči milenijski razvojni cilj, ki se nanaša na javno higieno kot tudi ostale razvojne cilje.«

Več kot 1,2 milijarde ljudi po svetu je med letoma 1990 in 2004 dobila dostop do izboljšanih sanitarij, vendar pa za njimi še vedno zaostaja okrog 2,6 milijarde ljudi, vključno z 980 milijoni otrok. Za uresničitev milenijskega razvojnega cilja - prepoloviti delež ljudi brez dostopa do osnovne javne higiene, kakršne so preproste latrine, do leta 2015 - moramo pospešiti napredek.

Ob nadaljevanju sedanjega trenda bo leta 2015 brez osnovne javne higiene 2,4 milijarde ljudi. Ceno takšnih razmer bodo plačali predvsem otroci, in to v izgubljenih življenjih, zamujenem šolanju, boleznih, podhranjenosti in revščini.

Pomanjkanje stranišč poveča ranljivost žensk in deklet za nasilje, če so prisiljene opravljati potrebo šele zvečer in v odmaknjenih območjih. Javna higiena poveča dostojanstvo, zasebnost in varnost, še posebej za ženske in dekleta. Šole s primerno sanitarno ureditvijo omogočajo, da otroci, še posebej dekleta v puberteti, ostanejo v izobraževalnem sistemu.

Izvršna direktorica UNICEF-a Ann M. Veneman je dejala, da »čisti, varni in dostojanstveni straniščni prostori in možnost umivanja rok v šolah pomagajo zagotoviti, da dekleta dobijo izobrazbo, ki jo potrebujejo in si jo zaslužijo«. Poudarila je tudi dejstvo, da »z izobrazbo deklet pridobi celotna skupnost« in da »mednarodno leto javne higiene poudarja potrebo po investicijah v primerno sanitarno ureditev povsod po svetu«.

V tem letu bodo potekale pomembne regionalne konference o javni higieni kot del pobud za vzpostavitev zmogljivosti, vključno s pobudo, ki se osredotoča na javno higieno v šolah. To leto bo tudi spodbudilo javna in privatna partnerstva in zagotovilo izkoristek primerjalnih prednosti obeh sektorjev za pospešitev napredka, ozaveščanja o javni higieni, zagotovitev dodatnih sredstev in izdelavo državno specifičnih načrtov.

Po ocenah bi lahko izboljšana sanitarna ureditev za več kot tretjino zmanjšala število smrti majhnih otrok, povezanih z diarejo. Če temu dodamo tudi povečanje higienskih navad, kot je primerno umivanje rok, bi se število smrti lahko zmanjšalo za dve tretjini. Pospešila bi se tudi ekonomski in družbeni napredek v državah, kjer je slaba javna higiena ključen vzrok izostanka iz dela in iz šole zaradi bolezni.

Napredek zahteva široko sodelovanje s pomočjo javnih in privatnih partnerstev, udeležbe skupnosti in javnega ozaveščanja. Investicije v vrednosti približno 10 milijard ameriških dolarjev letno lahko delež ljudi brez osnovne javne higiene prepolovijo do leta 2015. V desetletju ali dveh bi taka investicija omogočila dostop do osnovne javne higiene povsod po svetu. Ta vsota predstavlja manj kot en odstotek svetovnih vojaških izdatkov v letu 2005, eno tretjino izdatkov za ustekleničeno vodo, ali približno toliko, kolikor v Evropi letno potrošimo za sladoled. Medtem ko sredstva, potrebna za javno higieno niso zelo velika, je povračilo lahko precejšnje.

Začetek tematskega leta, ki bo trajalo vse leto 2008, je organiziral Oddelek Združenih narodov za ekonomske in socialne zadeve (UNDESA) v sodelovanju z delovno skupino za javno higieno projekta ZN-voda. Dogodka so se udeležile države članice ZN, nevladne organizacije, skupine civilne družbe, akademiki in privatni sektor ter člani Svetovalnega odbora Generalnega sekretarja.

Generalni podsekretar za ekonomske in socialne zadeve Sha Zukang je poudaril, da »javna higiena ni grda beseda; je odločilni dejavnik človeške blaginje in trajnostnega razvoja«, in dodal, da »moramo to tiho krizo postaviti v središče zanimanja«.

* *** *

Za več informacij:

Martina Donlon, Oddelek Združenih narodov za javno informiranje
Tel.: 212 963 6816, Elektronski naslov: donlon@un.org

Kate Donovan, UNICEF - oddelek za medije
Tel.: 212 326 7452, Elektronski naslov: kdonovan@unicef.org

Spletni naslov: www.sanitationyear2008.org

Opomba za urednike:

Svetovalni odbor Generalnega sekretarja ZN za vodo in javno higieno ( www.unsgab.org) je neodvisno telo, ki Generalnemu sekretarju Združenih narodov svetuje glede politik in programov ter organizira globalne akcije, povezane z vodo in javno higieno. ZN-voda (www.unwater.org) je mehanizem za usklajevanje, ki ga sestavljajo agencije, programi in skladi ZN, ki imajo pomembno vlogo pri reševanju globalnih problemov, povezanih z vodo.