Sporočila za javnost

UNIS/NAR/990
1. marec 2007

Mednarodni nadzorni svet za droge opozarja na problem ponarejenih zdravil na tržišču

Ob izdaji letnega poročila Mednarodnega nadzornega sveta za droge sta bila poudarjena tudi problema zlorabe zdravil na recept in zloraba drog v Afganistanu

DUNAJ,  1. marec 2007 (Urad Združenih narodov za informiranje) -- Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB - International Narcotics Control Board) je ob današnjem izidu svojega letnega poročila na Dunaju opozoril, da ima obilje ponarejenih zdravil, ki so dostopna v veliko državah, lahko usodne posledice za uporabnike.

Gre za dejansko in precejšno nevarnost. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je ponarejenih od 25 do 50 odstotkov zdravil, ki jih zaužijejo v državah v razvoju. Problem postane še bolj pereč ob dejstvu, da je izdelava ponarejenih zdravil preprosta in da so le-ta po embalaži in etiketah podobna pristnim zdravilom.

Predsednik Mednarodnega nadzornega sveta za droge, dr. Philip O. Emafo, pravi, kako "pomembno je, da se uporabniki zavejo, da imajo zdravila, ki jih smatrajo za cenejša, kupljena na nereguliranem trgu lahko potencialno usodne posledice, kadar ta zdravila niso pristnen izdelek ali se jemljejo brez posvetovanja z zdravnikom. Namesto da bi zdravila, lahko vzamejo življenje."

Nadzorni svet je še posebej zaskrbljen zaradi obstoja nereguliranih trgov, na katerih se nič hudega slutečim uporabnikom prodajajo zdravila, ki ne ustrezajo standardom in ki so včasih celo smrtonosna. Neregulirane trge pogosto oskrbujejo z ukradenimi in preusmerjenimi zdravili, nezakonito proizvedenimi zdravili ali z nezakonito prodajo preko interneta. Obstajajo tudi dokazi, da vse večje število posameznikov in entitet z licenco pri prodaji nadziranih zdravil brez recepta krši zakone.

"Problem ponarejenih zdravil in zlorab zdravil, ki vsebujejo nadzirane snovi in ki so kupljena brez recepta, obstaja že dlje časa. Vendar je hiter razcvet nereguliranih trgov položaj zelo poslabšal," je povedal dr. Emafo.

Nadzorni svet poziva države članice, da poskrbijo za uveljavitev zakonodaje, ki bo zagotovila, da se narkotiki in psihotropne snovi ne izdelujejo nezakonito in da zdravila iz zakonite proizvodnje in distribucije niso preusmerjena na neregulirane trge.

Zloraba zdravil na recept bo presegla zlorabo nezakonitih drog

Po mnenju nadzornega sveta sta zloraba in prekupčevanje z zdravili na recept presegla zlorabo nezakonitih drog. Dejansko so zdravila, ki vsebujejo narkotike in/ali psihotropne snovi, v veliko primerih postala droga prve izbire in se ne zlorabljajo samo kot nadomestek. Povpraševanje po teh drogah je tako veliko, da je povzročilo nastanek novega problema -problema ponarejenih izdelkov. Zloraba zdravil na recept ima lahko smrtonosne učinke in število smrtnih primerov, povezanih z zlorabo narkotikov, narašča. Po mnenju dr. Emafa, predsednika nadzornega sveta, "zelo visoka učinkovitost nekaterih sintetičnih narkotikov, ki so dostopni kot zdravila na recept, predstavlja dejansko večjo tveganost za čezmeren odmerek kot zloraba nezakonitih drog."

Hujšanje z zlorabo zdravil

Nadzorni svet je opozoril, da trend zlorabe anorektikov za hujšanje narašča kljub nevarnosti potencialno usodnih posledic. Anorektiki, ki se uporabljajo v primerih debelosti kot tudi pri zdravljenju narkolepsije in motnje pomanjkanja pozornosti, morajo biti predpisani in njihovo uživanje zdravniško nadzirano. Vendar jih je zaradi njihove lastnosti, da zatrejo občutek lakote, zaskrbljujoče število ljudi začelo zlorabljati v upanju na izgubo telesne teže. Vlade in tisti, ki jih ta problem zadeva, bi morali z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se uporaba anorektikov omeji le v zdravniške namene.

Problem drog v Afganistanu je vse večji

Nadzorni svet je zelo zaskrbljen nad nezakonitim gojenjem opija v Afganistanu, ki je v letu 2006 doseglo rekordno visoko raven. Tretjina afganistanskega gospodarstva še zmeraj temelji na opiju, kar ustvarja problem, ki se mu mora afganistanska vlada nujno posvetiti s pomočjo mednarodne skupnosti. Nadzorni svet posebej poudarja, da se je treba lotiti problema korupcije, saj bodo v nasprotnem primeru vladna prizadevanja za nadzor nad drogo izničena, kar bo še nadalje oviralo politični proces, gospodarsko rast in socialni napredek v državi.

Regionalni poudarki

Letno poročilo obravnava glavne trende v zlorabi drog in svetovni trgovini z drogami v vsaki regiji posebej. V Afganistanu se je v letu 2006 nezakonito gojenje opija povečalo za 59 odstotkov, raven proizvodnje pa se je povečala za skoraj 50 odstotkov na rekordnih 6.100 ton. Obstaja skrb, da ima afganistansko prekupčevanje z opiati destabilizacijski učinek na sosednje države kot tudi na Srednjo Azijo in Rusijo, kjer so organizirani kriminal, korupcija in veliko povpraševanje po nezakonitih opiatih v porastu.

Nadzorni svet opaža, da je Evropa postala drugi največji nezakoniti trg za kokain na svetu. Evropa je prav tako še zmeraj eden izmed glavnih nezakonitih trgov na svetu za stimulante.

Zloraba metamfetaminov je najhitreje rastoča grožnja na področju drog v Severni Ameriki in obenem prinaša tudi številne probleme, povezane z izvajanjem zakonov in zdravjem. Nadzorni svet je še posebej zaskrbljen zaradi visoke in naraščajoče ravni zlorabe zdravil na recept v Severni Ameriki.

* *** *

Za nadaljnje informacije se prosim obrnite na go:

Jaya Mohan
 Associate Information Officer, UNIS Vienna
Ali po telefonu: +(43-1) 26060-4448
Na elektronskem naslovu: jaya.mohan@unvienna.org