Sporočila za javnost

UNIS/INF/296
10. november 2008

Slovenija je ena izmed redkih 31 držav, ki so v celoti poravnale prispevke Združenim narodom

Šibko finančno stanje  Združenih narodov, saj je le 31 držav v celoti poravnalo svoje prispevke za leto 2008

Dunaj, 10. november (Informacijska služba ZN) - Generalni sekretar Ban Ki-moon je pozval države članice, da v celoti in pravočasno poravnajo svoje finančne obveznosti do Združenih narodov za leto 2008. Opozarja tudi na nastanek deficita, v kolikor države dogovorjenih obveznosti ne poravnajo do konca tega leta.

G. Ban je v zadnjem poročilu za Generalno skupščino, v katerem razkriva finančno stanje ZN na dan 24. oktobra, zapisal, da "finančno stanje ostaja šibko".

Vplačila za proračun ZN so določena za obdobje dveh let, temeljijo pa na prispevkih držav članic. Višina njihovih vplačil se določa na podlagi večih faktorjev, vključno z BDP na prebivalca. Redni proračun ZN za dveletno obdobje 2008-2009 znaša skoraj 4,2 bilijona ameriških dolarjev. Države članice zagotavljajo poleg vplačil v redni proračun še sredstva za delovanje mednarodnih tribunalov ZN, mirovnih operacij in petletno obnovo sedeža ZN v New Yorku, kar znaša 1,9 bilijona ameriških dolarjev; načrt obnove se imenuje 'Capital Master Plan' (CMP).

"Finančni kazalci za leto 2008 so mešani," pravi generalni sekretar, s čimer misli štiri glavne faktorje, ki določajo finančno stabilnost ZN, in sicer uradni prispevki, neplačane terjatve, obstoječa denarna sredstva in neplačan dolg ZN do držav članic. "Stanje rednega proračuna je glede na trenutno in pričakovano finančno stanje nejasno, končni razplet za leto 2008 pa bo odvisen od bodočega ravnanja držav članic v prihodnjih nekaj mesecih."

Do 24. oktobra je svoje prispevke za proračun ZN v celoti poravnalo 133 držav članic, sedem celo več kot 31. oktobra lani. Neplačana sredstva do 24. oktobra, ki se nanašajo na redni proračun, znašajo 756 milijonov ameriških dolarjev, od tega znaša 94 odstotkov dolg ene države, preostalih 6 odstotkov pa ostalih držav članic. "Jasno je, da je finančna slika za leto 2008 v večji meri odvisna od ravnanja teh držav v prihodnjih parih tednih," pravi g. Ban.

Celoten znesek dolgov za mirovne operacije dne 24. oktobra znaša več kot 2,9 bilijona ameriških dolarjev, kar je za približno 198 milijonov ameriških dolarjev več kot konec leta 2007, vendar za 575 milijonov ameriških dolarjev manj kot 31. oktobra lansko leto. Tudi pri rednem proračunu je znesek 2,9 bilijona ameriških dolarjev neplačanih terjatev za misije 'močno koncentriranih', kot pravi poročilo. Več kot polovico zneska, in sicer 62 odstotkov, dolgujeta le dve državi članici, nadaljnjih 21 odstotkov pa štiri druge.

Po ocenah bilance do konca leta 2008 bodo izdatki v primerjavi z letom 2007 višji za tribunale in CMP, nižji pa v primeru rednega proračuna in mirovnih operacij. "Nadaljnje zadolževanje iz rezervnih skladov bo potrebno za redni proračun," kot pojasnjuje g. Ban.

Poročilo dodaja, da bodo ocenjeni zneski za 31. december, ki jih ZN dolgujejo oskrbnikom vojakov in opreme, bistveno nižji kot so kazale prvotne projekcije, in sicer nekaj več kot 134 milijonov ameriških dolarjev pod vrednostjo z dne 31. decembra lansko leto. "Medtem ko so bila plačila za vojake in opremo za številne misije sprotna, pa sedanji finančni primanjkljaj pomeni, da bo povračilo stroškov za misije zaostajalo za rednim četrtletnim povračilom stroškov za štiri misije," pojasnjuje g. Ban. Gre za Misijo ZN za referendum v Zahodni Sahari (MINURSO), za Misijo ZN na Kosovu (UNMIK), za Opazovalno misijo ZN v Gruziji (UNOMIG) in Operacijo v podporo miru na Cipru (UNFICYP).

G. Ban izkazuje spoštovanje do vseh 31 držav članic, ki so v celoti pokrile vse svoje prispevke do 24. oktobra, tako za redni proračun, mednarodne tribunale, mirovne operacije kot za CMP. Te države so Avstralija, Avstrija, Azerbejdžan, Brazilija, Bolgarija, Burundi, Kanada, Češka, Danska, Finska, Gruzija, Nemčija, Gvatemala, Irska, Italija, Liechtenstein, Mehika, Monako, Nova Zelandija, Niger, Norveška, Filipini, Moldova, Rusija, Samoa, Singapur, Slovenija, Južna Afrika, Švedska, Tajska in Združeno kraljestvo.

Generalni sekretar vzpodbuja ostale države, da sledijo njihovemu primeru. "Da bi ohranili finančno stabilnost organizacije, je nujno, da države članice v celoti in pravočasno izpolnijo svoje finančne obveznosti do Združenih narodov," je še poudaril.

Poročilo generalnega sekretarja: Improving the financial situation of the United Nations (A/63/514) je dostopno na http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/63/514

* *** *

Za dodatne informacije se prosim obrnite na:

Lothar Mikulla
Urad za informiranje javnosti, Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-5693
GSM: (+43-699) 1459-5693
E-pošta: Lothar.Mikulla@unvienna.org