Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/513
9. september 2015

Pogled UNHCR: "begunec" ali "migrant" - kaj je pravilno?

DUNAJ/ŽENEVA, 27. avgust (UNHCR) - Po svetu je okrog 60 milijonov ljudi prisilno razseljenih in na naslovnicah časopisov so skoraj vsak dan novice o čolnih čez Sredozemsko morje. V medijih se tako pogosto izmenično uporabljata izraza "begunec" in "migrant", vendar med njima obstaja pomembna razlika.

Oba izraza imata različen pomen in če ju ne uporabljamo ustrezno, to lahko vodi do težav pri obeh populacijah. V nadaljevanju podajamo razlago:

Begunci so osebe, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem. Konec leta 2014 jih je bilo po svetu okrog 19,5 milijona. Položaj, v katerem se nahajajo, je pogosto tako nevaren in nevzdržen, da prečkajo nacionalne meje in iščejo varnost v sosednjih državah. Pridobijo mednarodno priznan status kot "begunci", na podlagi česa dobijo dostop do pomoči s strani držav, Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in drugih organizacij. Ta status uživajo ravno zato, ker je preveč nevarno, da bi se vrnili domov, zato potrebujejo zatočišče drugod. Če jim odrečemo pravico do azila, lahko ima to zanje potencialno smrtonosne posledice.

Begunce opredeljuje in ščiti mednarodno pravo. Konvencija o beguncih iz leta 1951, protokol iz leta 1967 in drugi pravni dokumenti, kot je konvencija Afriške unije o beguncih iz leta 1969, ostajajo temelj zaščite beguncev. Pravna načela iz naštetih dokumentov so prešla v številne druge mednarodne, regionalne in nacionalne zakonodaje ter prakse. Konvencija iz leta 1951 določa, kdo je begunec, in katere so temeljne pravice, ki jih mora beguncem zagotavljati vsaka država. Temeljno načelo, ki ga določa mednarodno pravo, je, da se begunce ne sme izgnati ali vrniti v razmere, kjer bi bilo njihovo življenje in svoboda ogroženo.

Zaščita beguncev ima več vidikov. Vključuje prepoved vrnitve v nevarne razmere, pred katerimi so pobegnili, dostop do azilnih postopkov, ki so pošteni in učinkoviti, ter ukrepe za zagotovitev njihovih temeljnih človekovih pravic. Zaščita jim omogoči, da živijo dostojanstveno in varno, hkrati pa se zanje išče dolgoročno rešitev. Glavno odgovornost za njihovo zaščito nosijo države, zato UNHCR tesno sodeluje z vladami, katerim svetuje in jih podpira pri uresničevanju njihove odgovornosti.

Migranti se selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšali svoj standard, ne pa zaradi neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih primerih se selijo tudi zaradi izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Za razliko od beguncev, ki se ne morejo varno vrniti domov, se migranti ne srečujejo s takšno oviro. Če se odločijo vrniti domov, bodo prejeli zaščito svoje vlade.

Za vsako državo je to razlikovanje pomembno. Države se z migranti ukvarjajo v okviru svojih zakonov in postopkov priseljevanja, z begunci pa v okviru norm za zaščito beguncev in azilnih postopkov, ki jih določa tako nacionalna zakonodaja kot mednarodno pravo. Države imajo posebne obveznosti do vsakogar, ki išče azil na njihovem ozemlju ali na njihovih mejah. UNHCR državam pomaga pri uresničevanju njihove odgovornosti glede zagotavljanja azila in zaščite beguncev.

Izenačevanje beguncev z migranti lahko vpliva močno negativno na življenje beguncev in njihovo varnost, saj so begunci upravičeni do posebne pravne zaščite. V času, ko več beguncev potrebuje takšno zaščito kot kadar koli prej, lahko izenačevanje terminov ogrozi javno podporo beguncem. Vse ljudi moramo obravnavati s spoštovanjem in dostojanstvom. Prav tako moramo zagotoviti, da se tudi spoštuje človekove pravice migrantov in zagotovi ustrezen pravni odziv na tegobe beguncev.

Pomislimo na Evropo in veliko število ljudi, ki so lani in letos prišli s čolni v Grčijo, Italijo in druge države. Kaj so? So begunci ali migranti?

Dejansko so oboje. Tisti, ki so letos prišli v Italijo in Grčijo, so predvsem iz držav, ki jih pestijo vojne ali veljajo kot "vir beguncev". Le-ti potrebujejo mednarodno zaščito. Manjši delež jih prihaja od drugod. Za njih je izraz "migrant" bolj pravilen.

Skratka, UNHCR govori "begunci in migranti" hkrati, ko omenja selitve ljudi po morju. To velja tudi za druge primere, ko ocenjuje, da sta lahko prisotni obe skupini. Drug primer so tudi selitve s čolni v jugovzhodni Aziji. Termin "begunec" se uporablja za ljudi, ki bežijo čez mednarodne meje pred vojno ali preganjanjem. Za "migrante" se razglaša ljudi, ki se selijo zaradi razlogov, ki niso vključeni v pravno opredelitev begunca. Upamo, da bodo tudi ostali upoštevali razlike med begunci in migranti. Izbira pravilnega termina je pomembna.

Adrian Edwards, Ženeva

* *** *