Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/833
26. maj 2017

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu pripadnikov mirovnih misij ZN

"Prizadevanja za mir po vsem svetu"

29. maj 2017

DUNAJ, 29. maj (Informacijska služba ZN) - Skoraj 70 let je minilo od začetka mirovnih misij Združenih narodov in v tem času so se izkazale za eno od najbolj učinkovitih naložb mednarodne skupnosti v mir, varnost in blaginjo.

Z leti so se potrebe po mirovnih silah ZN povečevale, pri čemer je trenuten obseg misij največji doslej. Mirovne misije so imele pozitiven vpliv na življenje milijonov ljudi po svetu.

Kljub različnim velikostim in mandatom, imajo vse misije ZN enake cilje: rešiti življenja, zaščititi ljudi, postaviti temelje za mir in prit do konca. Mišljene so kot kratkoročne finančne naložbe v doseganje dolgoročnih učinkov, ki ustvarjajo čas in prostor za politične procese.

Do danes je svoj mandat zaključilo štiriinpetdeset mirovnih misij ZN. Še dve se bosta končali kmalu, in sicer v Slonokoščeni obali in Liberiji. Pridružili se bosta dolgemu seznamu uspešnih misij v Angoli, Kambodži, na Hrvaškem, v El Salvadorju, Gvatemali, Namibiji, Sierri Leone, Vzhodnem Timorju in drugod.

Narediti želimo še več, da misije uspešno končamo in dosežemo svoje cilje. Sočasno delamo reforme naših misij in jih prilagajamo. Želimo izboljšati njihovo učinkovitost v vedno bolj zahtevnih okoljih, v katerih delujejo.

Aktualni proračun mirovnih misij znaša manj kot polovico odstotka svetovne porabe za vojsko in je dobro porabljen denar. Predstavljajo majhne stroške, če z njimi zajezimo konflikte, ki nažirajo pridobitve gospodarskega razvoja. Naložbe v mir se pomnožijo z gospodarsko rastjo in blaginjo, ki pridejo s stabilnostjo in varnostjo po uspešno izvedenih misijah.

Trudimo se, da bi bile vse naše mirovne misije stroškovno učinkovite, in sicer od začetka do konca. Nenehno iščemo možnosti za reforme, prestrukturiranje in bolj učinkovito rabo virov.

Istočasno so pripadniki mirovnih sil ZN neusmiljeni pri iskanju novih načinov za izgradnjo trajnega miru.

Mirovne misije so se razvile iz preprostega spremljanja prekinitve ognja v zaščito civilistov, razoroževanje nekdanjih borcev, varovanje človekovih pravic, krepitev pravne države, podporo svobodnim in poštenim volitvam, razminiranje in še veliko več. Hkrati si prizadevajo, da so ženske v celoti zastopane v mirovnih procesih, političnem življenju in vejah oblasti. Vsi ti ukrepi so ključni za vzpostavitev trajnega miru.

S pričetkom svojega mandata v začetku tega leta sem si kot prioriteto postavil končati sramotno spolno izkoriščanje in zlorabe osebja ZN, vključno s pripadniki mirovnih sil. Zavedam se, da nismo popolni, vendar, ko delamo napake, se iz njih tudi učimo. Prizadeval si bom, da delovanje našega osebja ne bo le odgovorno, vključno s porabo sredstev, ampak bo oboje tudi koristno za ljudi in skupnosti, ki jim služimo.

Veselim se, da bom lahko pri teh prizadevanjih sodeloval z državami članicami. Naša partnerstva so ključna za uspeh mirovnih misij, saj se države članice odločijo, kam bodo svoje vojake poslale, kaj bodo z njimi storile in s kakšnimi viri jih bodo podprle. Naše tesno sodelovanje je ključno, če želimo držati obljubo doseganja trajnega miru. Na koncu so prav pripadniki mirovnih sil tisti, ki ustvarjajo pogoje za mir na terenu.

Prav tako si prizadevam, da imajo ženske v mirovnih operacijah veliko bolj aktivno vlogo, in sicer kot vojakinje, policistke in civilno osebje. Uravnoteženost spolov je bistvenega pomena. Prisotnost žensk povečuje verjetnost za trajni mir, hkrati pa se zmanjša pojavnost spolnih zlorab in izkoriščanja.

Na mednarodni dan pripadnikov mirovnih misij ZN se bomo poklonili več kot 113.000 pripadnikom modrih čelad, policistom in civilnemu osebju, ki se nahaja v 16 misijah. Kot organizacija se zavedamo vedno večje podpore misijam s strani držav članic. Zahvaljujemo se več kot milijonu žensk in moških, ki so v vsem tem času služili pod zastavo ZN, in sicer za njihovo strokovnost, predanost in pogum. Hkrati častimo spomin na več kot 3.500 mirovnikov, ki so v službi miru izgubili svoje življenje.

Lani je 117 mirovnikov plačalo najvišjo ceno. Med njimi so vojaki, policisti, mednarodni javni uslužbenci, prostovoljci ZN in nacionalno osebje iz 43 držav. V 2017 je bilo do zdaj ubitih dvanajst mirovnikov.

Njihova prizadevanja v imenu mednarodne skupnosti so eden od najbolj konkretnih primerov uresničevanja Ustanovne listine ZN, ki si prizadeva obvarovati bodoče rodove pred strahotami vojne. Vsi smo njihovi veliki dolžniki.

* *** *