Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/833
2017. május 26.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára António Guterres:

Üzenete az Egyesült Nemzetek békefenntartóinak nemzetközi napján

"Befektetés a békébe mindenhol a világon"

2017. május 29.

BÉCS, május 29. (ENSZ Információs Szolgálat) - Közel 70 éve tesznek tanúbizonyságot az ENSZ békefenntartó műveletei arról, hogy a békefenntartás a nemzetközi közösség egyik leghatékonyabb befektetése a béke és a biztonság elérésébe, valamint a fellendülés előmozdításába.

Az ENSZ-békefenntartók bevetése iránti igény az évek során egyenletesen növekedett és a legtöbb békefenntartó jelenleg szolgál. A békefenntartás már emberek millióinak életére hatott pozitívan világszerte.

Méretük és küldetésük közötti különbségeik ellenére minden ENSZ-missziónak azonos célja, hogy életeket mentsen, megvédje az embereket, megteremtse a béke feltételeit, majd befejezze munkáját. A missziók olyan rövid távú befektetések, amelyeknek hosszú távú hatása van azáltal, hogy időt és helyet biztosítanak a kibontakozó politikai folyamatok számára.

Napjainkig 54 ENSZ békefenntartó művelet teljesítette a mandátumát. Hamarosan lezárul az elefántcsontparti és a libériai misszió is, amely olyan sikeres műveletek listáját gyarapítja majd, mint amilyenek Angolában, Kambodzsában, Horvátországban, El Salvadorban, Guatemalában, Namíbiában, Sierra Leonéban, Kelet-Timorban és más helyeken voltak.

A jövőben szeretnénk többet tenni azért, hogy lezárjuk azokat a műveleteket, amelyek elérték céljukat. Továbbá megreformáljuk és alkalmassá tesszük a békefenntartó misszióinkat arra, hogy hatékonyságukat növeljék ebben a növekvő kihívásokkal teli környezetben, amelyben dolgoznak.

Helyesen használjuk fel a jelenleg békefenntartásra rendelkezésre álló költségvetést, amely a globális katonai kiadások fél százalékánál kevesebb. Ez töredéke annak a költségnek, amely a konfliktusok kiterjedése miatt, a gazdasági fejlődés eredményeit csökkentve merül fel. A beruházást viszont megsokszorozza az a gazdasági növekedés és felvirágzás, amely a sikeres békefenntartó missziókat követő stabilitásból és biztonságból ered.

Az ENSZ keményen dolgozik azért, hogy a békefenntartó műveletek kezdetüktől a lezárásukig költséghatékonyak legyenek. Folyamatosan a reformra, az átszervezésre és a költségek csökkentésére törekszünk.

Eközben az ENSZ-békefenntartók mindent megtesznek azért, hogy új módokat találjanak a fenntartható béke kialakítására.

A békefenntartó műveletek feladatainak köre a kezdeti tűzszünetek megfigyelésétől olyannyira kibővült, hogy jelenleg a békefenntartók védik a civileket, leszerelik a korábbi harcosokat, védik az emberi jogokat, előmozdítják a jogállamiságot, támogatják a szabad és igazságos választásokat, felszámolják a taposóaknákat és számos más tevékenységet végeznek. A műveletekben azon is dolgoznak, hogy biztosítsák a nők teljes részvételét a békefolyamatokban, a politikai életben és a különböző hatalmi ágakban. Az összes ilyen típusú befektetés elengedhetetlen a tartós békéhez.  

Hivatalba lépésem óta prioritásként kezelem, hogy véget vessek az ENSZ-alkalmazottak, beleértve a békefenntartók által elkövetett szexuális kizsákmányolásnak és visszaélésnek. Egyáltalán nem vagyunk tökéletesek, viszont amikor hibát követünk el, akkor tanulunk belőle és folyamatosan igyekszünk olyan személyzetet és eszközöket bevetni, amelyek nem csak megbízhatóak, hanem hasznosak is azon emberek és közösségek számára, amelyeket szolgálunk.

Várom, hogy ezen együtt dolgozzunk a tagállamokkal. Együttműködésünk határozza meg a békefenntartó missziók sikerét, mivel a tagállamok döntik el, hogy a csapatok hova menjenek, mi legyen a mandátumuk, és hogy milyen erőforrásokkal támogassuk őket. Elengedhetetlen a szoros együttműködésünk, ha biztosítani akarjuk a tartós békét, amelyhez a békefenntartók a terepen megteremtik a hosszú távú megoldások megvalósulásának feltételeit.

Célul tűztem ki azt is, hogy aktívabb szerepet biztosítsunk a nők számára a békefenntartó műveletekben békefenntartóként, rendőri egységként és civil alkalmazottként is. A nemek közötti egyenlőségre önmagában is szükség van, ugyanakkor a nők jelenléte növeli a fenntartható béke esélyeit miközben csökkenti a szexuális visszaélések és kizsákmányolás esélyét.

Az ENSZ békefenntartók idei nemzetközi napján tisztelettel adózunk a több mint 113 000 "kéksisakos", ENSZ rendőri egység és civil személyzet előtt, akik 16 misszióban szolgálnak. Méltányoljuk, hogy egyre több tagállam járul hozzá a műveleteinkhez. Köszönettel tartozunk annak a több mint egy millió nőnek és férfinak, akik az ENSZ zászlaja alatt professzionálisan, elkötelezetten és bátran szolgáltak a történelem során. Továbbá tisztelettel adózunk a több mint 3500 békefenntartó emlékének, akik szolgálat közben vesztették életüket.  

Tavaly 43 ország 117 békefenntartója vesztette életét a katonai, rendőri, nemzetközi polgári személyzet, az ENSZ-önkéntesek és a nemzeti személyzet közül. 2017-ben napjainkig 12 békefenntartó vesztette életét.

Az ő erőfeszítéseik, amit a nemzetközi közösséget képviselve tesznek az egyik legkonkrétabb megvalósulása az ENSZ Alapokmány elhatározásának aziránt, hogy "megmentjük a jövő nemzedékeit a háború borzalmaitól." Mindannyian sokkal tartozunk nekik.

* *** *