Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/872
19. junij 2018

Generalni sekretar

Sporočilo ob svetovnem dnevu beguncev

20. junij 2018

Kaj bi storili, če bi bili prisiljeni zapustiti svoj dom?

Danes je več kot 68 milijonov ljudi po svetu beguncev ali notranje razseljenih oseb, in sicer zaradi konfliktov ali preganjanja.

To je enakovredno prebivalstvu dvajsete največje države na svetu.

Lani je bil vsaki dve sekundi nekdo razseljen.

Večinoma prebivalci revnejših držav.

Ob svetovnem dnevu beguncev moramo vsi premisliti, kaj lahko storimo, da pomagamo.

Odgovor se prične s skupnimi močmi in solidarnostjo.

Izjemno sem zaskrbljen, saj vidim vedno več primerov, ko begunci ne prejmejo zaščite, ki jo potrebujejo in do katere so upravičeni.

Ponovno moramo vzpostaviti celovit in delujoč mednarodni režim zaščite beguncev.

V današnjem svetu nobena skupnost ali država, ki ljudem zagotavlja varno zatočišče ob begu pred vojno ali preganjanjem, ne sme ostati osamljena in brez pomoči.

Ali si bomo vsi stali ob strani ali vsi izgubili.

Letos bo Generalna skupščina Združenih narodov predstavila globalni dogovor o beguncih.

Ponuja pot naprej in priznava prispevke beguncev v družbah, ki jih gostijo.

Dokler bodo vojne in preganjanje, bodo begunci.

Ob svetovnem dnevu beguncev vas prosim, da pomislite nanje.

Njihova zgodba je zgodba o odpornosti, vztrajnosti in pogumu.

Naša mora biti o solidarnosti, sočutju in ukrepih.

Hvala.

* *** *