Tlačové správy

Len pre informáciu, neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/872
19.jún 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Svetovému dňu utečencov

20. jún 2018

Čo by ste robili, keby ste boli nútení opustiť svoj domov?

V súčasnosti sa v dôsledku konfliktu alebo prenasledovania radí medzi utečencov alebo vnútorne vysídlené osoby viac ako 68 miliónov ľudí na celom svete.

To sa rovná populácii 20.najľudnatejšej krajiny na svete.

Minulý rok sa niekto stal vysídlenou osobou každé dve sekundy.

Najmä v chudobnejších krajinách.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov musíme všetci myslieť na to, ako viac ešte môžeme pomôcť.   

Odpoveď začína pri slovách jednota a solidarita.

Som veľmi znepokojený, keď sa čoraz častejšie stávam svedkom situácií, kedy utečenci nedostávajú ochranu, ktorú potrebujú, a ktorá im prináleží. 

Potrebujeme obnoviť jednotu a zásadovosť medzinárodného režimu ochrany utečencov. 

Žiadna komunita ani krajina, ktorá poskytuje bezpečné útočisko ľuďom utekajúcim pred vojnou alebo prenasledovaním by nemala byť v dnešnom svete ponechaná sama na seba či bez podpory.

Buď budeme stáť pri sebe alebo zlyháme.

Tento rok bude vo Valnom zhromaždení predstavená Globálna dohoda o utečencoch.

Ponúka cestu do budúcnosti, pričom uznáva, že utečenci sú pridanou hodnotou pre svoju hostiteľskú krajinu.

Pretrvávajúce vojny a prenasledovanie budú stále vytvárať utečencov.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vás žiadam, aby sme na nich nezabúdali.

Ich príbeh hovorí o húževnatosti, vytrvalosti a odvahe.

Ten náš musí byť o solidarite, súcite a konaní.

Ďakujem vám.

* *** *