Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/920
7. marec 2019

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk 2019

New York, 8. marec 2019

Enakost spolov in pravice žensk so ključnega pomena za globalni napredek na področju miru in varnosti, človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Da lahko ponovno vzpostavimo zaupanje v institucije, moramo udejanjiti globalno solidarnost in izkoristiti prednosti različnih perspektiv, hkrati pa izpodbiti zgodovinske krivice ter krepiti pravice in dostojanstvo vseh.   

V zadnjih desetletjih smo bili priča izjemnemu napredku na področju pravic žensk in njihovega vodenja na nekaterih področjih. Toda ta napredek še zdaleč ni končen ali dosleden, med drugim pa je že sprožil zaskrbljujočo reakcijo na strani zakoreninjenega patriarhata.

Enakost spolov je v osnovi vprašanje moči. Živimo v svetu, v katerem prevladujejo moški, in v kulturi, v kateri prav tako prevladujejo moški. Šele ko bomo imeli pravice žensk za naš skupen cilj, bomo na poti sprememb, ki koristijo vsem, in bomo začeli premikati ravnotežje moči.

Povečanje števila žensk, ki so na odločevalskih položajih, je bistveno. V Združenih narodih sem to opredelil kot osebno in nujno prednostno nalogo. Dosegli smo enakost spolov med tistimi, ki vodijo naše ekipe po svetu, in imamo do tega trenutka najvišje število žensk na visokih položajih. Še naprej bomo gradili na tem napredku.

Toda ženske se še vedno soočajo z velikimi ovirami pri dostopu do moči in njenem uveljavljanju. Svetovna banka je ugotovila, da le šest gospodarstev daje ženskam in moškim enake pravne pravice na področjih, ki vplivajo na njihovo delo. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bo potrebnih 170 let, da se odpravi ekonomske razlike med spoloma.

Nacionalistični, populistični in varčevalni programi povečujejo neenakost spolov, in sicer s politikami, ki omejujejo pravice žensk in zmanjšujejo dostop do socialnih storitev. Na splošno se stopnje umorov zmanjšujejo, v nekaterih državah pa se stopnje femicidov povečujejo. V spet drugih se soočamo z odpravo pravne zaščite proti nasilju v družini ali pohabljanju ženskih spolnih organov. Vsi vemo, da sodelovanje žensk omogoča bolj trajne mirovne sporazume, toda tudi vlade, ki so glasne zagovornice tovrstnega sodelovanja žensk, ne podprejo svojih besed z dejanskimi ukrepi. Uporaba spolnega nasilja kot taktike v konfliktih še naprej travmatizira posameznike in celotne družbe.

Glede na navedeno, moramo močno okrepiti naša prizadevanja za zaščito in spodbujanje pravic žensk, njihovega dostojanstva in odločevalske moči. Ne smemo dopustiti, da izgubimo napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih desetletjih, in si hkrati močno, hitro in korenito prizadevati za spremembe.

Letošnja tema mednarodnega dneva žensk se glasi: ''Mislimo enakopravno, gradimo pametno, inoviramo za spremembe''. Tema obravnava infrastrukturo, sisteme in okvire, ki so bili oblikovani večinoma v skladu s kulturo, ki so jo opredelili moški. Poiskati moramo inovativne načine, da na novo predstavimo in obnovimo naš svet v smeri, da bo deloval za vsakogar. Ženske, ki sprejemajo odločitve, in sicer na področjih kot so urbano oblikovanje, promet in javne storitve, lahko povečajo dostop žensk do javnega dobra, preprečijo spolno nadlegovanje in nasilje ter izboljšajo kakovost življenja vseh nas.

To prav tako velja za digitalno prihodnost, ki jo praktično že živimo. Inovacije in tehnologija odražajo ljudi, ki jih ustvarijo. Nezadostna zastopanost in pomanjkanje žensk na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike in oblikovanja bi nas moralo vse skrbeti.

Prejšnji mesec sem v Etiopiji preživel čas s pobudo afriška dekleta znajo programirati ( African Girls Can Code), ki pomaga premostiti digitalni prepad med spoloma in usposablja tehnološke vodje prihodnosti. Z veseljem sem spremljal energijo in navdušenje, ki so ga ta dekleta prinesla v svoje projekte. Programi, kot je ta, ne razvijajo le spretnosti, ampak tudi izzivajo stereotipe, ki omejujejo ambicije žensk in njihove sanje.

Na ta mednarodni dan žensk poskrbimo, da bodo ženske in dekleta lahko oblikovale skupne politike, storitve in infrastrukturo, ki vpliva na življenja vseh nas. Dajmo ženskam in dekletom, ki odpravljajo ovire in ustvarjajo boljši svet za vsakogar, pomagati.

* *** *