Tlačové správy

Tento dokument nie je oficiálny, slúži len pre informáciu.

UNIS/SGSM/920
7.marec 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien 2019

New York, 8.marec 2019

Rodová rovnosť a práva žien sú nevyhnutným základom pokroku na celom svete v oblasti mieru, bezpečnosti, ľudských práv a udržateľného rozvoja. Dôveru v inštitúcie môžeme znovu obnoviť, globálnu solidaritu opäť vybudovať a  výhodu ženského pohľadu na vec využiť len vtedy, ak sa postavíme historickým neprávostiam a budeme podporovať práva a dôstojnosť pre všetkých.   

Za posledné desaťročie sme zaznamenali pozoruhodný pokrok v oblasti práv žien a líderstva. Stále však pred nami zostáva dosť práce - dosiahnutý pokrok však aspoň zdvihol odpor voči pevne zakorenenému patriarchátu.    

Rodová rovnosť je vo svojej podstate otázkou moci. Žijeme vo svete a kultúrach, v ktorých dominujú muži. K rovnováhe síl sa môžeme začať približovať len vtedy, ak sa budeme na práva žien pozerať ako na náš spoločný cieľ a cestu zmeny, z ktorej budeme mať úžitok všetci.  

Zvýšenie počtu žien, ktoré budú rozhodovať, je kľúčové. V OSN som to zadefinoval ako naliehavú, aj moju osobnú prioritu. V súčasnosti sa nám podarilo zaviesť rodovú paritu medzi lídrov a líderky tímov po celom svete, pričom máme zároveň v senior manažmente najvyšší počet žien v histórii. Na týchto pokrokoch budeme stavať ďalej.     

Ženy však stále čelia veľkým prekážkam pri prístupe k moci a jej vykonávaniu. Podľa zistení Svetovej banky, len šesť ekonomík dáva ženám a mužom rovnaké práva v oblastiach, ktoré majú dopad na ich prácu. Ak bude tento trend pokračovať, bude nám trvať 170 rokov, kým sa nám podarí odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami v hospodárstve.  

Nacionalistické a populistické agendy a agendy úsporných opatrení sa pridávajú k rodovej nerovnosti s politikami, ktoré obmedzujú práva žien, a osekávajú sociálne služby. V niektorých krajinách klesá celková miera vrážd, miera vrážd žien však stúpa. V iných zas vidíme zníženie zákonnej ochrany pred domácim násilím alebo mrzačením ženských genitálií. Vieme, že účasť žien robí mierové dohody trvácnejšie. Avšak vlády, ktoré sú ich hlasnými obhajcami, zlyhávajú pri pretavovaní slov do činov. Využívanie sexuálneho násilia ako taktiky v konfliktoch naďalej traumatizuje jednotlivcov a celé spoločnosti.        

V tejto situácii potrebujeme zdvojnásobiť našu snahu ochrániť a podporovať práva žien, dôstojnosť a líderstvo. Nemôžeme sa vzdať priestoru, o ktorý sme desaťročia zápasili a musíme tlačiť na veľkú, rýchlu a radikálnu zmenu.   

Tohtoročná téma Medzinárodného dňa žien "Myslite v zmysle rovnosti, budujte s rozumom, inovujte v prospech zmeny" sa zameriava na infraštruktúru, systémy a rámce, ktoré boli prevažne budované v súlade s mužmi dominovanou kultúrou. Potrebujeme nájsť inovatívny spôsob ako upraviť koncept nášho sveta a prebudovať ho tak, aby slúžil každému. Ženy, ktoré prijímajú rozhodnutia v oblastiach ako napríklad mestská architektúra, doprava a verejne služby môžu zvýšiť prístup žien, predchádzať obťažovaniu a násiliu a zlepšiť kvalitu života každého človeka.    

To sa týka aj digitálnej budúcnosti, ktorá je pred nami. Inovácie a technológie odrážajú svet ľudí, ktorí ich vytvárajú. Nedostatočný počet žien a neschopnosť udržať ich v oblastiach vedy, technológií, inžinierstva, matematiky a dizajnu by mali zaujímať nás všetkých.  

Minulý mesiac som v Etiópii navštívil iniciatívu "Africké dievčatá vedia kódovať", ktorá pomáha znížiť rozdiely v ovládaní digitálnych zručností medzi mužmi a ženami a zároveň školiť líderky v informačných technológiách. Nadchla ma energia a nadšenie, ktorú dievčatá vniesli do svojich projektov. Takéto programy nielenže rozvíjajú zručnosti, ale zároveň konfrontujú stereotypy, ktoré obmedzujú ambície a sny dievčat.   

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa zasaďme o to, aby ženy aj dievčatá mohli tvarovať politiky, služby a infraštruktúru, ktorá ovplyvňuje všetky naše životy. Rovnako podporme aj ženy a dievčatá, ktoré rúcajú bariéry, aby mohli vytvoriť lepší svet pre všetkých.    

* *** *