Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/959
20. september 2019

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu miru

21. september 2019

Mir je v središču vsega našega dela pri Združenih narodih.

Vemo, da je mir veliko več kot le svet brez vojn.

Pomeni odporne in stabilne družbe, kjer lahko vsi uživajo temeljne svoboščine in dosegajo napredek, namesto da se borijo za izpolnjevanje osnovnih potreb.

Mir danes ogroža nova nevarnost: podnebna kriza, ki ogroža našo varnost, naše preživljanje in naša življenja.

Prav zato je v središču letošnjega mednarodnega dne miru.

Tudi zato sklicujem Vrh o podnebnih ukrepih.

To je globalna kriza.

Le s sodelovanjem lahko naredimo naš edini dom miren, uspešen in varen za vse nas ter prihodnje generacije.

Na ta mednarodni dan miru pozivam vse, da:

-       sprejmete konkretne podnebne ukrepe in to tudi zahtevate od svojih voditeljev.

To je dirka, na kateri lahko in moramo zmagati.

* *** *