Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/959
20. september 2019

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21. september 2019

Mier je ťažiskom celej našej práce v OSN.

A my vieme, že mier je viac ako len svet bez vojen.

Znamená odolnú, stabilnú spoločnosť, kde každý požíva základné slobody a darí sa mu napĺňať základné potreby.

Dnes svet čelí novému nebezpečenstvu: stavu klimatickej núdze, ktorý ohrozuje našu bezpečnosť, živobytie aj životy.

To je dôvod, prečo je tento rok hlavnou témou Medzinárodného dňa mieru.

A preto zvolávam Klimatický summit.

Toto je globálna kríza.

Len vďaka spolupráci môžeme náš jediný domov premeniť na mierové, prosperujúce a bezpečné miesto pre nás aj budúce generácie.

V tento Medzinárodný deň mieru vás všetkých vyzývam:

Urobiť konkrétne kroky pre klímu a žiadať ich aj od vašich lídrov.   

Toto sú preteky a my ich musíme vyhrať.

* *** *