Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1035
26. junij 2020

Generalni sekretar

Video sporočilo ob 75. obletnici Ustanovne listine ZN

26. junij 2020

Dandanes se soočamo s svetovno pandemijo.

Po vsem svetu ljudje upravičeno protestirajo proti rasizmu.

Soočiti se s težavami je začetek. Potrebno jih je tudi rešiti.

Na razpolago imamo aktualen vodnik za reševanje naših skupnih izzivov in odpravljanje ranljivosti sveta.

Ta vodnik je Ustanovna listina Združenih narodov.

Ta listina je bila podpisana pred 75 leti in njena načela so aktualna še danes.

Vera v temeljne človekove pravice.

Enake pravice moških in žensk.

Dostojanstvo in vrednost vsakega človeka.

Mednarodno pravo in mirno reševanje sporov.

Boljši življenjski standard z več svobode.

Te trajne vrednote nas bodo popeljale v novo prihodnost.

Prihodnost, v kateri bomo prenehali škodovati naravnemu okolju, in se začeli spoprijemati s klimatskimi spremembami.

Zavračamo bigotrijo in slavimo bogastvo človeške raznolikosti.

Kjer nas vodijo mladi, in sicer na ulicah, v šolah in v družbi.

Združeni narodi so bili ustanovljeni še preden so se pojavile določene grožnje, kot so kibernetska kriminaliteta in sovražni govor na spletu.

Toda naša listina nam pove, kako se lahko spoprimemo tudi s temi izzivi.

Uresničimo to vizijo v miru ter na podlagi človekovih pravic in pravičnosti za vse.

S skupnimi močmi:

S človeštvom.

Z enotnostjo.

Drug z drugim.

Hvala.

* *** *