Sajtóközlemények

Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1435
2021. március 25.

Rejtőzködő járvány az idősek kábítószer-használata, hívja fel a figyelmet a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület éves jelentése

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület a 2020-as éves jelentésében:

  • felhívja a figyelmet egy globális rejtőzködő járványra, vagyis az idősek körében elterjedt kábítószer-használatra;
  • foglalkozik a koronavírus járványnak a mentális betegséggel és a szerhasználattal küzdőkre gyakorolt hatásával a gyógyszerekhez való hozzáférés, a megelőzés és az elérhető kezelések vonatkozásában, valamint a járvány hatásával az illegális kábítószerpiacra;
  • kifejezi aggodalmát a metamfetamin és a szintetikus opioidok túladagolása miatt bekövetkezett halálesetek növekvő számával, valamint a kannabisz nem orvosi célú használatának fejleményeivel kapcsolatban;
  • kifejezésre juttatja folytonos aggodalmát az afganisztáni illegális ópiumtermesztés magas szintje miatt 2020-ban;
  • sürgeti a kormányokat, hogy arányos, valamint a jogállamiságon és az emberi jogokon alapuló büntetéseket szabjanak ki a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre;
  • egy különjelentéssel emlékezik meg az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény 60., és a Pszichotróp Anyagokról szóló 1971-es Egyezmény 50. évfordulójáról, valamint hangsúlyozza ezen egyezmények egyetemes végrehajtásának szükségességét.

BÉCS, március 25. (ENSZ Információs Szolgálat) – Miközben a koronavírus járvány miatt megnőtt az ellenőrzött gyógyszerek iránti kereslet, a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB) egy „rejtőzködő járványra”, vagyis az időskori kábítószer-használatra hívja fel a figyelmet, valamint arra, hogy a járvány milyen kárt okozott ezen korosztály egészségére és jóllétére nézve.

Az INCB ma közzétett jelentésében kiemeli, hogy miközben a világ lakossága öregszik, egyre jobban megnő az idősek kábítószer-használatnak és kábítószer-függőségnek való kitettsége is. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az idősebb korosztály körében a szerhasználat és az ehhez kapcsolódó betegségek száma, viszont ezt a tendenciát eddig nem vették figyelembe. Az INCB felhívja a kormányokat arra, hogy fordítsanak figyelmet az idősek kábítószer-használatára, valamint terjesszék ki és egyesítsék a támogatást, hogy visszafordítsák ezt a riasztó tendenciát.

Az INCB aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus járvány negatív hatással volt a gyógyszerek globális ellátási láncára. A vírus terjedésének gátat szabó kormányzati lépések néhány ellenőrzött, orvosi és tudományos célra felhasználható anyag hiányához vezettek. A koronavírustól megbetegedett emberek megnövekedett ellátási igénye további hiányt generált, félbeszakított kezeléseket és más egészségügyi szolgáltatásokat.

Az INCB nyomatékosítja, hogy a mentális betegséggel és a szerhasználattal küzdőket különösen negatívan érintette a koronavírus járvány. A mozgás korlátozása és a társadalmi elszigetelődés nagyobb nehézséget jelentett a mentális betegséggel és a szerhasználattal küzdők számára, és olykor fel is erősítette a betegségeket.

Az INCB elnöke Cornelis de Joncheere elmondta, hogy “nem szabad magukra hagyni a kábítószer-használókat olyankor, amikor az erőforrások már amúgy is szűkösek”. Az INCB felhívja a kormányokat, hogy továbbra is biztosítsák a megelőzéssel, a kezeléssel és a rehabilitációval kapcsolatos szolgáltatásokat.

Az INCB aggodalmát fejezi ki a kábítószer-túladagolás, különösen a metamfetamin és a fentanil által okozott halálesetek nagy számával kapcsolatban. Az INCB megjegyzi, hogy a koronavírus tovább súlyosbította a problémát.

Az INCB-t továbbra is aggodalommal tölti el, hogy néhány kormány további lépéseket tett a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálására, ezen felül a testület megismétli annak szükségességét, hogy az államok tegyenek lépéseket azért, hogy a kannabisz termesztését, előállítását és kereskedelmét csak orvosi és tudományos célokra korlátozzák.

Egy rejtőzködő járvány: az idősek kábítószer-használata

Miközben a világ társadalma öregszik, egyre nő azon idősek száma is, akik kábítószer-használók. Az adatok az elmúlt évtizedben növekedést mutattak az idősek körében a fájdalomcsillapítók, a nyugtatók, a benzodiazepinek és a szedatívumok használatában. Ennek ellenére a kábítószer-használattal foglalkozó kérdőívek teljesen figyelmen kívül hagyták a 65 év felettieket. A szerhasználó idősek egyedi, a korukból fakadó kihívásokkal néznek szembe, beleértve az elszigetelődést vagy a fizikai kihívásokat. Az INCB azt ajánlja, hogy készüljön több kutatás az idősek körében történő kábítószer-használatról, amely az első lépés afelé, hogy ezt a veszélyes folyamatot megállítsuk. A testület továbbá felhívja a kormányokat, hogy növeljék az idősek számára szükséges egészségügyi ellátásokat és kezeléseket.

Cornelis de Joncheere elmondta, hogy „a járvány nagy kárt okozott az idősek egészségében és jóllétében”. Ennek ellenére még jelen van egy rejtőzködő járvány is, vagyis az időskori kábítószer-használat. Egyre több idős hal meg kábítószer-használat következtében vagy a kábítószerrel összefüggő halálesetekben. Mindeközben nőtt azon idősek száma is, akiket kábítószer-problémával kezelnek.

A koronavírus járvány hatása az egészségügyi felszerelésekhez való hozzáférésre

A koronavírus járvány megnövelte a keresletet néhány ellenőrzött gyógyszer iránt. Ugyanakkor a lezárások, a határellenőrzések és a társadalmi távolságtartás megszakították a gyógyszerek globális szállítási láncát. Ez nem csak a kulcsfontosságú gyógyszerészeti alapanyagok előállítását és logisztikáját zavarta meg, hanem hatással volt az egészségügyi szolgáltatásokra és a gyógyszerekhez való hozzáférésre, különösen a mentális betegséggel és a szerhasználattal küzdő emberek számára.

A koronavírussal fertőzött betegek kezeléséhez szükséges gyógyszerek keresletének emelkedése tovább csökkentette azon gyógyszerek elérhetőségét, amelyek ellenőrzött anyagokat tartalmaznak. Az alacsonyabb kínálat miatt néhány kormány vészhelyzeti intézkedési tervhez folyamodott, ami viszont bizonyos gyógyszerek hiányát okozta más országokban. Az INCB azt javasolja, hogy az országok nézzék át az ellenőrzött anyagokat tartalmazó gyógyszerek keresletére vonatkozó becsléseket és racionalizálják az adminisztratív és a logisztikai követelményeket. Az INCB felhívja a kormányokat, hogy biztosítsák továbbra is a megelőzést és a kezelésekhez való hozzáférést a mentális betegséggel és a szerhasználattal küzdők számára.

Cornelis de Joncheere elmondta, hogy „a koronavírus járvány mentális egészségre gyakorolt hatása még nem teljesen világos, ugyanakkor a bizonyítékokon alapuló preventív szolgáltatásokat és kezeléseket fokozni kell, hogy megelőzzük a kábítószer-használatot és a kóros mentális állapotok növekedését. Ez mindannyiunk közös felelőssége. Annak érdekében, hogy a 2020-ban bekövetkezett példátlan kihívásokból jobban épüljünk fel és, hogy tovább haladjunk a fenntartható fejlődési célok felé, szükség van arra, hogy a nemzetközi közösség keményebben és okosabban dolgozzon”.

A koronavírus járvány hatása a tiltott kábítószer-kereskedelemre

A koronavírus terjedésének megakadályozására bevezetett utazási korlátozások és egyéb társadalmi távolságtartást előíró rendelkezések szintén hatással voltak az illegális kábítószerpiacokra. Ez látszólag néhány kábítószer hiányát okozta, ugyanakkor felverte az árakat a feketepiacon. Ezen felül, bizonyíték van arra, hogy a helyi illegális kábítószer-kínálat tisztasága csökkent és az olyan szennyezőanyagok, mint a fentanil kerülnek bele a kábítószerekbe, amely növeli a túladagolás kockázatát.

Az INCB jelentése szerint az online kábítószer-kereskedelem is megnőtt a szervezett bűnözés titkosított kommunikációján keresztül. Úgy tűnik, hogy jelentősebb szerepet töltenek be a kábítószerek megszerzésében a nyílt web és a darknet piacai, a közösségi média és az online fórumok. Ez a fejlemény további kihívásokat jelent a bűnüldöző szerveknek. Az INCB megismétli a kábítószer-ellenőrzési egyezményekben foglalt kötelezettségek végrehajtásának jelentőségét, valamint bátorítja az országokat arra, hogy foglalkozzanak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és a szervezett bűnözés egyéb formái közötti kapcsolatokkal.

Az INCB elkötelezett a szoros együttműködés mellett a kormányok akár direkt, akár kapacitásépítő programokkal való támogatásán keresztül, ideértve az INCB Tanulmányi és GRIDS programját, valamint sürgeti a kormányokat, hogy hajtsák végre a 2020-as jelentésben foglalt rájuk vonatkozó ajánlásokat a saját közösségeik érdekében.

Afganisztán tiltott ópium termesztése továbbra is magas

Afganisztán tiltott ópium termesztése továbbra is magas maradt 2019-ben, valamint Afganisztánból származott az elmúlt öt évben a globális ópiumtermesztés közel 84 százaléka. Ezen kívül nem látható csökkenésre utaló jel a globális fogyasztói piacon az Afganisztánból származó heroin mértékében sem. Az INCB-t továbbra is aggasztja a romló kábítószer-ellenőrzési helyzet Afganisztánban, és az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény 14. és 14/a. cikke alapján az INCB párbeszédet tart fenn a kormánnyal, valamint felhívja a nemzetközi közösséget, hogy nyújtsanak technikai és pénzügyi segítséget az országnak, hogy támogassák a kábítószer-ellenőrzési erőfeszítéseit.

Cornelis de Joncheere elmondta, hogy „amennyiben Afganisztánban a tiltott kábítószer-termesztést és előállítást, a kábítószer-kereskedelmet, a kábítószer-használatot és függőséget nem átfogóan kezelik, akkor valószínűleg nem lesznek hatékonyak a fenntartható fejlődésért, a fellendülésért és a békéért tett széleskörű erőfeszítések sem.

Az INCB sürgeti a kormányokat, hogy arányosan, valamint a jogállamiság és az emberi jogok figyelembevételével reagáljanak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre

Az INCB felhívja a kormányokat, hogy a jogállamiság és az emberi jogok teljes tiszteletével hajtsák végre a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményeket. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megítélése során az arányosságot kell alapul vennie a kormányoknak, valamint tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat, hogy elérjék a fenntartható fejlődési célokat.

Cornelis de Joncheere elmondta, hogy „a kábítószer-kereskedelmet és a kábítószerrel kapcsolatos erőszakot átfogó és kiegyensúlyozott intézkedésekkel kell kezelni, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények büntetésének arányosnak kell lennie, ezen felül figyelembe kell venniük az emberi jogokat és a jogállamiságot.

Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény 60., valamint a Pszichotróp Anyagokról szóló 1971-es Egyezmény 50. évfordulója

Az INCB két kábítószer-ellenőrzési egyezmény 60. és 50. évfordulójára emlékezik meg egy különjelentéssel, amelyben áttekintésre kerülnek az egyezmények által elért eredmények, valamint bemutatásra kerülnek a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívások. Az egyezmények elfogadása óta szinte egyetemes tagságot sikerült elérni, ugyanis ma majdnem az összes ENSZ-tagállam tagja az egyezményeknek.

Az INCB elismeri, hogy az egyik legfőbb kihívást az jelenti az államok számára az egyezményekben foglalt kötelezettségeik végrehajtása során, hogy megpróbálják egyszerre megvalósítani az orvosi használatú ellenőrzött kábítószerek hozzáférhetőségének biztosítását, valamint a visszaélések, az illegális előállítás és a kereskedelem megakadályozását.

Az INCB nyomatékosítja, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben a kormányoknak mindig arányosan kell fellépniük és a törvényes büntető igazságszolgáltatási rendszeren keresztül, amely összhangban van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával.

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
Email: incb.secretariat[at]un.org
Weblap: www.incb.org