Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/841
20. september 2017

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21. september 2017

VIEDEŇ, 21. september (Informačná služba OSN) - Počas Medzinárodného dňa mieru sa zamýšľame nad krutými dôsledkami vojny. Zničené školy. Zbombardované nemocnice. Rozdelené rodiny. Utečenci hľadajúci nádej. Krajiny v kríze.

OSN sa zrodila z hroznej svetovej vojny. Naším poslaním je pracovať pre mier - každý deň a všade.

Spoločné záujmy skupín, národné ambície alebo politické rozdiely by nemali nijakým spôsobom ohroziť mier.

V tento Medzinárodný deň žiadame globálne prímerie. Nikdy nesmieme prestať vynakladať úsilie k ukončeniu vojnových konfliktov.

Mier je právo a túžba všetkých ľudí. Je to základ pre pokrok a blahobyt - šťastné deti, prosperujúce komunity a mierové a úspešné krajiny.

Sľúbme, že budeme pracovať spoločne - dnes a každý deň - pre mier, po ktorom všetci túžime a ktorý si všetci zaslúžime.

* *** *