Cieľ mesiaca

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) stanovuje nový univerzálny štandard rozvoja pre všetkých bez výnimky

Najnovšie správy

 • Nie nenávisti

  Nie nenávisti

  18/06/2022

  Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. 

 • Mier a bezpečnosť
  © UN Photo/Gregorio Cunha

  Mier a bezpečnosť

  01/02/2023

  Organizácia Spojených národov vznikla v roku 1945 po ničivej druhej svetovej vojne s jedným hlavným poslaním: udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

 • Nová globálna správa OSN o obchodovaní s ľuďmi
  © UNODC; Painting by Yasser Razahi

  Nová globálna správa OSN o obchodovaní s ľuďmi

  24/01/2023

  Pandémia COVID-19 a ďalšie krízy zvyšujú zraniteľnosť ľudí voči vykorisťovaniu, no podľa najnovšej globálnej správy o obchodovaní s ľuďmi, ktorú predstavil Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), sa aj napriek tomu darí identifikovať menej obetí obchodovania s ľuďmi. (viac v angličtine)

   

 • Boj proti dezinformáciám a nenávistným prejavom v digitálnom svete

  Boj proti dezinformáciám a nenávistným prejavom v digitálnom svete

  13/12/2022

  Interaktívne workshopy ponúkla Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň v spolupráci s rakúskou mimovládnou organizáciou ZARA Training s cieľom naučiť vyučujúcich viac o tom, ako scitlivovať a zapájať mladých ľudí, aby pomohli pri zastavení šírenia falošných informácií v digitálnom svete a boji proti diskriminácii a nenávistným prejavom.

 • Riešenie vodnej krízy je kľúčom k opatreniam v oblasti klímy a udržateľného rozvoja

  Riešenie vodnej krízy je kľúčom k opatreniam v oblasti klímy a udržateľného rozvoja

  11/12/2022

  Voda je spojovacím článkom všetkých hlavných globálnych problémov: od zdravia a hladu, cez rodovú rovnosť až po zamestnanosť, vzdelanie, priemysel, katastrofy a mier.

O Informačnom servise OSN Viedeň

UNIS Viedeň šíri povedomie o práci organizácií a agentúr OSN so sídlom vo Viedni prostredníctvom médií, vládnych a mimovládnych organizácií a práce s verejnosťou.

UNIS slúži ako informačné centrum pre Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko a prostredníctvom informačných programov a aktivít propaguje prácu OSN.

UNIS taktiež ponúka sprevádzané prehliadky a prednášky prostredníctvom Centra pre návštevníkov.

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

alt text is missing
Prístup médií na konferencie a podujatia OSN vo Viedni 

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY

alt text is missing
Výučbové materiály o práci a cieľoch OSN
alt text is missing

Zaujíma vás, čo robí OSN pre lepší svet?

Centrum pre návštevníkov ponúka sprevádzané prehliadky OSN vo Viedni od pondelka do piatku.

alt text is missing

Šírenie informácií o boji proti dezinformáciám

alt text is missing

Viac informácií o reakcii OSN na vojnu na Ukrajine

alt text is missing

Informácie o aktuálnych pandemických opatreniach

alt text is missing

Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja

alt text is missing

Pozvánky na premietania Ciné-ONU

alt text is missing

O reforme v OSN

Odporúčame

Pozrite si náš nový film o tom, čo robia organizácie OSN vo Viedni, aby dosiahli Ciele udržateľného rozvoja.

 

 
alt text is missing
Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja

Sledujte nás