Akreditácia médií vo Viedenskom medzinárodnom centre

Predstavitelia a predstaviteľky médií bona fide - tlač, fotografia, rádio, televízia, film, tlačové agentúry, novinári a novinárky na voľnej nohe a internetové médiá, ktorí spĺňajú kritériá pre akreditáciu ( pozri nižšie) môžu získať akreditáciu do Viedenského medzinárodného centra (VIC) a na všetky konferencie OSN vo Viedni.

Typy akreditácie

Denná/ podujatia/ konferencie

Pošlite nám prosím e-mailom žiadosť, ktoré podujatie chcete pokrývať: press. vienna@un.org

Môžete žiadať o povolenie na jeden alebo viac dní alebo podľa dĺžky konferencie, ktorú budete pokrývať.

 

Ročná akreditácia

Vyplňte prosím tento online formulár a riaďte sa inštrukciami.

Ročná akreditácia platí od dátumu vydania až do 30.novembra toho istého roku. Akreditáciu je možné obnoviť v novembri na ďalší rok.

 

Dôležité informácie

Kontact:
E-mail: press.vienna@un.org