Občianska spoločnosť


Dôležitosť práce a spolupráce prostredníctvom mimovládnych organizácií (MVO) a občianskych spoločností (OS) ako neoddeliteľnej súčasti činnosti informačných centier OSN bola uznaná v roku 1946. Dnes je k Oddeleniu OSN pre globálnu komunikáciu pridružených viac ako 1400 MVO a OS s bohatým informačným programom týkajúcim sa agendy OSN. Vďaka nim má organizácia cennú väzbu s ľuďmi na celom svete. Pre viac informácií kontaktujte Oddelenie UNIS Viedeň pre vzťahy s MVO a OS alebo navštívte webstránku DGC NGO/CSO Relations.

Mnohé MVO a OS aktívne v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja majú konzultatívny status pri Hospodárskej a sociálnej rade (ECOSOC). CONGO - Konferencia mimovládnych organizácií s konzultatívnym statusom pri Hospodárskej a sociálnej rade - zastupuje všetky mimovládne organizácie a občianske spoločnosti s konzultatívnym statusom pri ECOSOC-u. Konferencia týchto mimovládnych organizácií pomáha širokému spektru MVO a OS s konzultatívnym statusom propagovať ich spoločný cieľ - podpora Charty OSN. V ich mene tento status naďalej rozvíja, posilňuje vzťah a spoluprácu s OSN a jej orgánmi. Poskytuje fórum pre MVO a OS so spoločnými záujmami s cieľom analyzovať, plánovať, podporovať a konať v otázkach týkajúcich sa princípov a programov OSN a siete jej agentúr. V súčasnosti má pri ECOSOC-u konzultatívny status približne 3500 mimovládnych organizácií. Viac informácií nájdete na webstránke CoNGO .

Výbory CoNGO

Pod výbory MVO patria MVO a OS, členovia sekretariátu CoNGO a vládne delegácie, aby diskutovali o relevantných témach a otázkach pred OSN a medzinárodným spoločenstvom. Členovia CoNGO a širšej komunity MVO a OS spolupracujú prostredníctvom týchto výborov, zdieľajú informácie, spolupracujú na dôležitých otázkach a prinášajú odborné skúsenosti MVO a OS do vládnych diskusií na fórach OSN. Výbory MVO CoNGO pracujú v Ženeve , New Yorku a vo Viedni .

Oddelenie UNIS Viedeň pre MVO a OS vedie zoznam približne 500 predstaviteľov mimovládnych organizácií, výskumných inštitútov, politických think-tankov a iniciatív občianskej spoločnosti. Pravidelne im rozosiela relevantné informácie a pozýva ich na brífingy a podujatia. 

Oddelenie taktiež spolupracuje s MVO a OS pri organizovaní pamätných dní OSN, kampaní, podujatí k témam OSN ako napríklad mier , životné prostredie, ľudské práva implementácia Cieľov udržateľného rozvoja a  Rozvojovej agendy 2030

Výročná konferencia OGK/MVO

Výročnú konferenciu OGK/MVO, najväčšie podujatie mimovládnych organizácií, organizuje Oddelenie pre globálnu komunikáciu v spolupráci s komunitou mimovládnych organizácií a ďalších relevantnými partnermi. Konferencia každoročne pritiahne približne2000 predstaviteľov viac ako 500 mimovládnych organizácií pochádzajúcich zo stovky krajín. Zameriava sa na rôzne tematiky OSN týkajúce sa práce MVO a OS. Na tomto medzinárodnom fóre sa stretávajú vysokí predstavitelia OSN, významné medzinárodné mimovládne organizácie, autority s vplyvom na verejnú mienku, predstavitelia akademickej obce a médií, aby diskutovali o globálnych otázkach.  

Viac informácií:

Maria Naderhirn
Oddelenie pre vzťahy s MVO a OS
Informačná služba OSN (UNIS)
PO Box 500, 1400 Viedeň
Telefón: (+43-1) 26060-3324
E-mail: Contact Form