Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1035
26.jún 2020

Generálny tajomník OSN

Video odkaz k 75.výročiu Charty OSN

26.jún 2020

Dnes čelíme globálnej pandémii.

Ľudia na celom svete sa právom ozývajú proti rasizmu.

Postavenie sa problémom je začiatok. Ale potrebujeme ich aj vyriešiť.

Máme nadčasového sprievodcu na riešenie našich spoločných výziev a posilnenie sveta.

Je ním Charta OSN.

Charta bola podpísaná pred 75 rokmi - a jej zásady znejú rovnako pravdivo aj dnes.

Viera v základné ľudské práva.

Rovnaké práva mužov a žien.

Ľudskosť a hodnota každého človeka.

Medzinárodné právo a mierové riešenie sporov.

Lepší štandard pre život vo väčšej slobode.

Tieto pretrvávajúce hodnoty nás povedú do novej budúcnosti.

Do budúcnosti, v ktorej prestaneme poškodzovať životné prostredie - a začneme bojovať proti klimatickej zmene.

Odmietneme predsudky - a oslávime bohatstvo ľudskej rôznorodosti.

Kde povedú mladí ľudia - na uliciach, v školách, v spoločnosti.

Spojené národy boli založené skôr ako sa objavili hrozby typu kyberkriminalita a nenávistný prejav na internete.

Naša Charta však ukazuje aj ako sa týmto výzvam postaviť.

Naplňme víziu mieru, ľudských práv a spravodlivosti pre všetkých.

Tým, že sa spolu pridáme:

K ľudstvu.

K jednote.

Jeden k druhému.

Ďakujem.

* *** *