Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1054
18.september 2020

Generálny tajomník OSN

Video posolstvo k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2020

Cieľom Medzinárodného dňa mieru je vyzvať bojujúce strany, aby zložili zbrane a pracovali pre nastolenie harmónie. 

V kontexte pokračujúcej pandémie COVID-19, ktorá ďalej pustoší svet, je táto výzva dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Preto som v marci apeloval na globálny pokoj zbraní. 

Náš svet čelí spoločnému nepriateľovi: smrteľný vírus, ktorý spôsobuje obrovské utrpenie, ničí živobytie, prispieva k medzinárodnému napätiu a zhoršuje už teraz neľahké mierové a bezpečnostné výzvy.  

Medzinárodný deň mieru sa tento rok sústreďuje na "Spoločné formovanie mieru".

V tomto zmysle a pri príležitosti osláv 75.výročia, OSN spojí ľudí v globálnej konverzácii o formovaní našej budúcnosti a vytváraní mieru v týchto náročných časoch.

V dobe sociálneho odstupu možno nebudeme môcť stáť jeden pri druhom. Stále však všetci potrebujeme zastávať mier.

A, všetci, viem, že môžeme - a budeme - budovať spravodlivejší, udržateľnejší a rovnejší svet.

* *** *