Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1406
27.máj 2024

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu príslušníkov mierových síl OSN

29.máj 2024

Dnes vzdávame hold viac ako 76 000 príslušníkom a príslušníčkam mierových síl OSN, ktorí stelesňujú najvyšší ideál ľudstva: mier.

Naše modré prilby pochádzajú z viac ako 120 krajín a slúžia v 11 mierových operáciách v oblastiach zasiahnutých konfliktom v Afrike, Ázii, Európe a na Blízkom východe.

Dennodenne a s veľkým osobným rizikom tieto ženy a muži odvážne pracujú na najnebezpečnejších a najnestabilnejších miestach na svete, aby chránili civilné obyvateľstvo, dodržiavali ľudské práva, podporovali voľby a posilňovali inštitúcie.

Sú súčasťou dlhej tradície. Mierové sily OSN už viac ako 75 rokov podporujú komunity, ktorými otriasli konflikty a nepokoje v 71 misiách.

Viac ako 4 300 z nich zaplatilo najvyššiu cenu v službe pod vlajkou OSN. Nikdy na nich nezabudneme.

Na to, aby naše mierové sily mohli reagovať na výzvy dneška a zajtrajška, potrebujú podporu celého sveta.

Septembrový samit o budúcnosti bude pre krajiny príležitosťou na realizáciu myšlienok prostredníctvom Novej agendy pre mier, ktorá spája udržiavanie mieru so všetkými snahami o predchádzanie konfliktom a ich ukončenie. 

Dosiahnutie mieru si vyžaduje intenzívnu prácu.

V tento významný deň ale aj každý deň sa opätovne zaviažme podporovať tých, ktorí pracujú pre mier: Mierové sily OSN.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV