Zastavenie pandémie nerovnosti: Nová spoločenská zmluva pre novú éru

António Guterres

Či už hovoríme o výkone svetovej moci, rasizme, rodovej diskriminácii či príjmovej nerovnosti, nerovnosť ohrozuje kvalitu nášho života aj našu budúcnosť. Zúfalo potrebujeme nový spôsob myslenia, ktorý ju zastaví a zvráti. 

Často počúvame, že stúpajúca vlna ekonomického rastu prevráti všetky člny. No v skutočnosti ich stúpajúca vlna nerovnosti všetky potopí. Vysoká úroveň nerovnosti pomáha vytvoriť na svete stav väčšej krehkosti, ktorý je vystavený novému koronavírusu a ťažko je ním skúšaný.

Vírus zvýraznil nerovnosti každého druhu. Najzraniteľnejších vystavuje najvyššiemu zdravotnému riziku a jeho sociálny a ekonomický dopad sa sústreďuje na tých, ktorí sú najmenej schopní sa vyrovnať s dôsledkami. Ak nezakročíme teraz, ďalších 100 miliónov ľudí by mohlo byť zatlačených do extrémnej chudoby a my by sme sa mohli stať svedkami hladomorov historických rozmerov.

Aj pred COVID-om 19 sa ľudia všade na svete ozývali proti nerovnosti. Medzi rokmi 1980 a 2016, najbohatšie 1 percento ovládalo 27 percent celkového kumulatívneho rastu príjmov. Príjem však nie je jediným meradlom nerovnosti. Životné šance závisia od pohlavia, rodiny, etnického zázemia, rasy, toho, či človek má alebo nemá znevýhodnenie a ďalších faktorov. Viacnásobné nerovnosti sa prelínajú a znásobujú po generácie, pričom definujú životy a očakávania miliónov ľudí ešte skôr ako sa narodia.

Jeden príklad za všetky: viac ako 50 percent 20 ročných v krajinách s veľmi vysokou mierou ľudského rozvoja sa práve vysokoškolsky vzdeláva. V oblastiach s nízkou mierou ľudského rozvoja sú to len 3 percentá. Čo je šokujúcejšie, približne 17 percent detí, ktoré sa v týchto krajinách pred dvadsiatimi rokmi narodili, už zomrelo.

Hnev, ktorý poháňa aj nedávne sociálne hnutia, od protirasistickej kampane, ktorá sa rozšírila po celom svete po zabití Georga Floyda až po zástup statočných žien, ktoré vyzývajú mocných mužov, ktorí ich zneužívali, je ďalším signálom úplnej dezilúzie zo súčasného stavu. Navyše dve zmeny, ktoré nami teraz otriasajú - digitálna revolúcia a klimatická kríza - sú hrozbou, že zakotvia nerovnosť a nespravodlivosť ešte oveľa hlbšie.

COVID-19 je pre ľudí tragédiou. Zároveň však vytvoril generačnú príležitosť vybudovať rovnejší a udržateľnejší svet založený na dvoch ústredných myšlienkach: novej spoločenskej zmluve a novej globálnej dohode.

Nová spoločenská zmluva spojí vlády, populácie krajín, občiansku spoločnosť, biznis sektor a ďalšie za spoločnú vec.

Vzdelanie a digitálne technológie musia byť veľkým faktorom príležitosti aj rovnosti, tým, že budú poskytovať celoživotné možnosti ako sa učiť, adaptovať a naberať nové zručnosti pre vedomostnú ekonomiku.

Potrebujeme spravodlivé zdaňovanie príjmov a bohatstva a novú generáciu politík sociálnej ochrany, so záchrannou sieťou vrátane univerzálneho zdravotného krytia a možnosti univerzálneho základného príjmu pre každého.

Na to, aby sme novú spoločenskú zmluvu uviedli do reality potrebujeme, aby nová globálna dohoda zabezpečila, že sa na medzinárodnej úrovni budeme deliť viac a spravodlivejšie o moc, bohatstvo a príležitosti.

Nová globálna dohoda musí byť založená na férovej globalizácii, na právach a dôstojnosti každej ľudskej bytosti, na živote v rovnováhe s prírodou, rešpekte práv pre budúce generácie a na úspechu meranom viac v ľudských ako v ekonomických termínoch.

Potrebujeme globálne vládnutie, ktoré je založené na plnej, inkluzívnej a rovnakej účasti v globálnych inštitúciách. Rozvojové krajiny musia mať silnejší hlas, či už je to v Bezpečnostnej rade OSN alebo správnych radách Medzinárodného menového fondu či Svetovej banky. Potrebujeme inkluzívnejší a vyrovnanejší multilaterálny obchodný systém, ktorý umožní rozvojovým krajinám optimalizovať globálne hodnotové reťazce.

Reforma dlhovej architektúry a prístup k úverom, ktoré si môžu dovoliť, musia vytvoriť fiškálny priestor, ktorý bude generovať investície do zelenej a spravodlivej ekonomiky.

Nová globálna dohoda a nová spoločenská zmluva nasmerujú svet opäť na cestu realizácie sľubov z Parížskej dohody o klimatických zmenách a dosiahnutia Cieľov udržateľného rozvoja - globálne dohodnutej vízie mieru a prosperity na zdravej planéte do roku 2030.

Náš svet sa nachádza v bode zlomu. No zastavením nerovnosti, založeným na novej spoločenskej zmluve a novej globálnej dohode, môžeme nájsť cestu k lepšej budúcnosti.

----------

António Guterres je generálnym tajomníkom OSN. 
júl 2020