Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových  skúšok: úspešný projekt pripravený na úspešný záver

V čase, keď novinové titulky v oblasti jadra ohlasujú návrat do temnej éry balansovania na hrane a silnejú obavy, že rôzne štáty by mohli vyvinúť, otestovať alebo dokonca použiť jadrové zbrane, sa 176 krajín rozhodlo zaujať odvážny postoj.

Tohtoročné 25. výročie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), ktorá bola otvorená na podpis 24. septembra 1996, prinieslo nový impulz na zabezpečenie sveta bez jadrových skúšok kýmkoľvek, kdekoľvek a navždy.

Len v minulom roku sa k ratifikácii zmluvy odhodlali Dominika, Gambia, Rovníková Guinea, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tuvalu a Východný Timor, ktoré uznali, že najlepšou ochranou medzinárodného spoločenstva pred jadrovými hrozbami je posilnenie a upevnenie globálneho režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní, ktorého nosným prvkom je CTBT.

Hoci CTBT ešte nenadobudla platnosť, už teraz plní svoj prísľub bezpečnejšieho sveta. Ratifikovalo ju už 176 štátov a 186 ju podpísalo. Je významným kolektívnym opatrením na budovanie dôvery a bezpečnosti a silnou brzdou šírenia jadrových zbraní, ktorá zabraňuje vývoju ďalších smrtiacich jadrových zbraní a obmedzuje nebezpečnú špirálu globálnej jadrovej súťaže.

Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) sa stala prelomovým úspechom, ktorý definitívne ukončil éru neobmedzených jadrových skúšok, ktoré podnietili preteky v jadrovom zbrojení počas studenej vojny. Za päťdesiat rokov od prvého jadrového výbuchu nad púšťou v Novom Mexiku v roku 1945 až po vznik CTBT v roku 1996 sa uskutočnilo viac ako 2 000 jadrových testov.

Odvtedy CTBT vytvorila a udržala takú silnú normu proti jadrovým skúškam, že po jej prijatí sa uskutočnilo menej ako tucet jadrových skúšok; túto normu od prelomu tohto storočia porušila len jedna krajina. 

CTBT má na to prostriedky: globálny monitorovací systém, ktorý nenechá ani jeden jadrový výbuch neodhalený. Súlad so zmluvou CTBT sa bude preukazovať prostredníctvom Medzinárodného monitorovacieho systému (IMS), siete najmodernejších monitorovacích zariadení strategicky rozmiestnených po celom svete. V súčasnosti je tento systém dokončený na viac ako 93 % a už preukázal svoju účinnosť tým, že rýchlo a presne odhalil všetkých šesť jadrových skúšok uskutočnených v tomto tisícročí.

Údaje IMS môžu byť pre ľudstvo prínosom aj v mnohých iných oblastiach, od včasného varovania pred cunami alebo štúdia klimatických zmien až po posilnenie medzinárodných kapacít reakcie v prípade jadrovej havárie.

Normy a dobré úmysly však nestačia. CTBT musí vstúpiť do platnosti.

Pri napredovaní je veľmi dôležité, aby sme sa naďalej sústredili na praktické kroky na posilnenie zmluvy a naliehali na štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby podpísali a ratifikovali CTBT.

V roku 1996 sa svet spojil a sľúbil overiteľné ukončenie jadrových skúšok. Máme prostriedky a technológie na to, aby sme tento sľub premenili na skutočnosť.

CTBT je úspešným projektom, čo je dobrá správa v čase, keď svet zápasí s viacerými krízami, ktoré podkopávajú normy a inštitúcie vytvorené na podporu globálneho mieru a bezpečnosti.

Opätovne potvrdzujeme svoj záväzok spolupracovať so všetkými štátmi a partnermi s cieľom zabezpečiť, aby sa o jadrových skúškach diskutovalo na hodinách dejepisu, a nie pri raňajkách.

Dr. Robert Floyd, výkonný tajomník, Prípravná komisia Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok

Izumi Nakamitsu, námestníčka Generálneho tajomníka a vysoká predstaviteľka pre otázky odzbrojenia, OSN

Kausea Natano, premiér, Tuvalu

Kenneth Darroux, minister pre zahraničné veci, medzinárodný obchod a diaspóru, Dominika

Simeón Oyono Esono Angüe, minister pre zahraničné veci a medzinárodnú spoluprácu, Rovníková Guinea

Mamadou Tangara, minister pre zahraničné veci, medzinárodnú spoluprácu a zahraničných Gambijčanov, Gambia 

Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, ministerka pre zahraničné veci a spoluprácu, Východotimorská demokratická republika