VAROVANIE PRED PODVODMI

Pozor na podvody obsahujúce súvislosť s OSN

OSN zaznamenala rôzne druhy komunikácie, odoslanej prostredníctvom e-mailu, internetu, textových správ, pošty či faxu, ktoré obsahovali podvodné tvrdenia, že pochádza priamo od OSN, v spolupráci s OSN alebo od jej predstaviteľov. Tieto zavádzajúce správy, ktorých cieľom môže byť  vytiahnutie peňazí a príp. aj osobných informácií od adresáta takejto komunikácie, sú podvodné.

OSN varuje verejnosť pred takýmto typom podvodnej činnosti, ktorá je údajne páchaná v mene OSN, príp. jej predstaviteľov prostredníctvom rôznych podvodných schém.   

  • OSN neúčtuje žiadny poplatok v žiadnej fáze náborového procesu (zaslanie prihlášky, interview, spracovanie, školenie), žiadny ďalší poplatok, ani nevyžaduje informácie o bankových účtoch uchádzačov. V prípade, že sa uchádzate o pracovnú príležitosť, prečítajte si varovanie týkajúce sa pracovných príležitostí. Viac informácií nájdete v sekcii zamestnanie - súvisiace podvody.
  • OSN neúčtuje žiadne poplatky v žiadnom štádiu obstarávacieho procesu (registrácia dodávateľa, podanie ponuky) ani ďalšie poplatky.
  • OSN nepožaduje žiadne súkromné údaje ani informácie o bankových účtoch.
  • OSN neponúka ceny, ocenenia, fondy, certifikáty,  ATM/ bankomatové karty, kompenzácie za podvody na internete či štipendiá, ani neorganizuje lotérie.
  • OSN neodsúhlasuje dovolenku pre vojakov ani dôchodkové krytie a taktiež ani neuvoľňuje balíky výmenou za poplatok.  

OSN dôrazne odporúča, aby adresáti takýchto žiadostí boli pri takomto type komunikácie maximálne ostražití. Práve pri prevode peňazí alebo odovzdaní osobných informácií osobám, ktoré takéto správy zasielajú, môže dôjsť k finančnej strate či ukradnutiu identity. Obete následne môžu oznámiť takúto činnosť príslušným policajným útvarom.

Neoficiálny dokument. Len pre informáciu.