Nie nenávisti

alt text is missing

Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Ničivý účinok nenávisti, žiaľ, nie je ničím novým. Jej rozsah a vplyv však v súčasnosti zosilňujú nové komunikačné technológie do takej miery, že nenávistné prejavy - vrátane tých online - sa stali jednou z najčastejších metód šírenia rozdeľujúcej rétoriky a ideológií v celosvetovom meradle a ohrozujú mier.

Organizácia Spojených národov má za sebou dlhú históriu mobilizácie sveta proti nenávisti akéhokoľvek druhu na obranu ľudských práv a presadzovania zásad právneho štátu. Vplyv nenávistných prejavov zasahuje do mnohých existujúcich oblastí záujmu OSN, od ochrany ľudských práv a prevencie krutých zločinov až po udržanie mieru a dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu detí a mládeže.

Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. Táto zásada je zakotvená v Charte OSN, v medzinárodnom rámci ľudských práv a v globálnom úsilí o dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja.

un.org/en/hate-speech   

Obsah

alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing

Viac kampaní

 • Nie nenávisti
  18/06/2022

  Nie nenávisti

  Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. 

 • Byť videní a počutí
  11/05/2022

  Byť videní a počutí

  Kampaň Byť videní a počutí (Be Seen Be Heard) uznáva, že mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, ktoré sa týka nás všetkých. 

 • Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov
  05/06/2021

  Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov

  Oživenie poškodených ekosystémov je dnes mimoriadne naliehavou témou.

 • Verified
  21/05/2020

  Verified

  Keď spoločne pracujeme na skrotení #COVID19, musíme pracovať aj na krotení dezinformácií.