Nie nenávisti

alt text is missing

Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Ničivý účinok nenávisti, žiaľ, nie je ničím novým. Jej rozsah a vplyv však v súčasnosti zosilňujú nové komunikačné technológie do takej miery, že nenávistné prejavy - vrátane tých online - sa stali jednou z najčastejších metód šírenia rozdeľujúcej rétoriky a ideológií v celosvetovom meradle a ohrozujú mier.

Organizácia Spojených národov má za sebou dlhú históriu mobilizácie sveta proti nenávisti akéhokoľvek druhu na obranu ľudských práv a presadzovania zásad právneho štátu. Vplyv nenávistných prejavov zasahuje do mnohých existujúcich oblastí záujmu OSN, od ochrany ľudských práv a prevencie krutých zločinov až po udržanie mieru a dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu detí a mládeže.

Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. Táto zásada je zakotvená v Charte OSN, v medzinárodnom rámci ľudských práv a v globálnom úsilí o dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja.

un.org/en/hate-speech   

Obsah

alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
Kliknite pravým tlačidlom  na obrázok a stiahnete si ho do počítača.

Viac kampaní

 • Byť videní a počutí
  10/03/2024

  Byť videní a počutí

  Kampaň Byť videní a počutí (Be Seen Be Heard) uznáva, že mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, ktoré sa týka nás všetkých. 

 • Slovensko sa pripája ku kampani UNODC Modré srdce
  19/10/2023

  Slovensko sa pripája ku kampani UNODC Modré srdce

  Kampaň Modré srdce je celosvetová iniciatíva pod vedením Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o obchodovaní s ľuďmi a jeho dopade na ľudí a spoločnosť.

 • Human Rights 75
  01/09/2023

  Human Rights 75

  Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť
  15/08/2023

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.