Byť videní a počutí

alt text is missing

Mladí ľudia majú právo byť zapojení do politického rozhodovania. Kampaň Byť videní a počutí (Be Seen Be Heard) uznáva, že mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, ktoré sa týka nás všetkých. Keďže náš svet naďalej sužujú eskalujúce globálne konflikty, pretrvávajúca klimatická kríza a zhoršujúce sa sociálno-ekonomické problémy, čoraz viac potrebujeme nové perspektívy na usmernenie transformačného politického rozhodovania, ktoré prekonáva status quo.

 

Spoločnosť The Body Shop a Úrad Vyslanca Generálneho tajomníka OSN pre mládež sa preto rozhodli spolupracovať na celosvetovej kampani na podporu politickej účasti mladých ľudí a posilnenie ich hlasu vo verejnom živote.

beseenbeheardcampaign.com

 

Obsah

alt text is missing
alt text is missing
Kliknite pravým tlačidlom  na obrázok a stiahnete si ho do počítača.

Viac kampaní

 • Human Rights 75
  01/09/2023

  Human Rights 75

  Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť
  15/08/2023

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.

 • Nie nenávisti
  31/07/2023

  Nie nenávisti

  Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. 

 • Mier sa začína vo mne
  03/07/2023

  Mier sa začína vo mne

  Kampaň Mier sa začína vo mne vyjadruje uznanie službe a obete príslušníkov mierových síl OSN v minulosti i v súčasnosti, ako aj odolnosti komunít, ktorým slúžia.