Vojna na Ukrajine

alt text is missing

Po dvoch rokoch na Ukrajine stále pokračuje nesmierne ľudské utrpenie 

Humanitárni pracovníci OSN žiadajú 4,2 miliardy dolárov na pomoc najzraniteľnejším 

24. februára 2024 - Vojna na Ukrajine naďalej spôsobuje nesmierne ľudské utrpenie, smrť a skazu, pričom milióny ľudí vystavuje riziku závažného porušovania medzinárodného práva a vyvoláva naliehavé humanitárne potreby.  

Tisíce ľudí vrátane stoviek detí boli zabité, zranené alebo zmrzačené. Ide o najvážnejší ozbrojený konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. 

V priebehu roka 2023 boje a nepriateľské akcie pokračovali v pustošeníniektorých častí Ukrajiny a spôsobovali obrovské škody na civilnej infraštruktúre. Domy, školy, nemocnice a vodovodné, plynové a energetické systémy boli opakovane zasiahnuté a v niektorých prípadoch sa aj priamo stali terčom útokov. 

To ešte znásobilo rozsiahlu deštrukciu, ktorá už zdecimovala základné služby v celej krajine, najmä na východe, kde ľudia už 10 rokov prežívajú vojnu spôsobenú ruskou inváziou. 

V roku 2023 Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) spolu so svojimi partnermi pomohol 11 miliónom mužov, žien a detí dodávkami vody a hygienických potrieb, materiálom na opravu domov, zdravotníckymi alebo vzdelávacími službami, potravinami, peňažnou pomocou, ako aj poradenstvom, právnou pomocou a odmínovacími prácami. 

Vojna prinútila milióny ľudí utiecť a takmer 4 milióny ľudí z toho takmer 1 milión detí - sú stále vnútorne vysídlení po celej Ukrajine. V Európe sa nachádza približne 6 miliónov ukrajinských utečencov, z toho približne 274 000 v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Dlhodobé vysídlenie mnohých z nich priviedlo na pokraj síl, pretože vyčerpali svoje zdroje a schopnosť vyrovnať sa so stratou zamestnania alebo príjmu. 

V roku 2024 bude humanitárnu pomoc potrebovať viac ako 14,6 milióna ľudí, čo predstavuje približne 40 percent ukrajinskej populácie. Cieľom reakcie pod vedením OSN je dostať pomoc približne k 8,5 miliónom ľudí.  

Zároveň musíme investovať do obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny. V roku 2023 Organizácia Spojených národov v spolupráci s ukrajinskou vládou, miestnymi orgánmi, komunitami a ďalšími subjektmi zintenzívnila svoju prácu na obnove. Pomáhame komunitám odstraňovať trosky a odmínovanie, rekonštruovať obydlia a sociálnu infraštruktúru, poskytovať pomoc v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej starostlivosti, podporovať získanie živobytia azamestnania aďalšiu pomoc. 

Ako môžete pomôcť?

Zintenzívňujúce sa boje na Ukrajine ohrozujú životy, zdravie a pokojný život desiatok tisíc rodín. Pomôžte nám poskytnúť im prostriedky na prežitie.

OSN a partneri z oblasti humanitárnej pomoci sú odhodlaní zostať a poskytovať pomoc a ochranu obyvateľom Ukrajiny.

Môžete pomôcť finančným príspevkom – tu kliknite

UNICEF Slovensko

Ste utečenec alebo utečenka z Ukrajiny?

Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) vám môže pomôcť.

Navštívte túto stránku, ak sa nachádzate na Slovensku.

Pre ostatné krajiny

ODPORÚČAME

UNICEF v spolupráci s RTVS uvádza dokument "Hniezdo ďaleko od domova"
Sociálna poradkyňa Marina v Košiciach, tínedžer Roman v Nitre, učiteľka Elena s rodinou v Bratislave a študentka Hanna, ktorá sa stará o brata v Michalovciach.
Už v sobotu 23. marca o 13:30 si na Dvojke môžete pozrieť príbehy ľudí z Ukrajiny, ktorí si po vypuknutí vojny hľadajú svoje miesto na Slovensku.
Podpora odídencov pri integrácii zostáva kľúčovou. Ich príbehy sú dôkazom sily a odhodlania vybudovať si v cudzej krajine nový domov a stať sa jej plnohodnotnou súčasťou.
Vo februári 2022, eskalácia vojny na Ukrajine zmenila všetko zo dňa na deň. Okradla deti a rodiny na Ukrajine o všetko, čo bolo pre ne pred vojnou “normálne”. Pohľad na obrovské množstvo najmä žien a detí utekajúcich zo svojej krajiny, nenechal nikoho chladným. Slovensko zareagovalo rýchlo, efektívne a súcitne.
Dobrovoľníci, hasiči a policajti sa ponáhľali na hranice, aby pomohli ľuďom v núdzi. Učitelia otvorili ich triedy, lekári svoje ambulancie a ľudia svoje domovy, aby zabezpečili, že sa odídenci budú cítiť na Slovensku vítaní.

Milióny ľudí na Ukrajine aj za jej hranicami zasiahnutí vojnou

24. februára 2023 - Vojna na Ukrajine si vyžiadala tisíce ľudských životov, spôsobila nevýslovnú skazu, vyhnala z domu milióny ľudí a viedla k neprípustnému porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Situácia mnohých ľudí na Ukrajine je naďalej zúfalá, pričom „vytrvalé“ ostreľovanie civilných cieľov a infraštruktúry naďalej pokračuje, uviedol nedávno koordinátor OSN pre núdzovú pomoc Martin Griffiths.

Generálny tajomník OSN António Guterres v prejave na 11. mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia povedal: „Prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu je smutným míľnikom pre obyvateľov Ukrajiny aj pre medzinárodné spoločenstvo. Táto invázia je potupou nášho kolektívneho svedomia, porušením Charty OSN aj medzinárodného práva.  Má dramatické humanitárne a ľudskoprávne dôsledky a jej dosah pociťujeme ďaleko za hranicami Ukrajiny.“

Utečenecká kríza na Ukrajine je najväčšou krízou v oblasti vysídľovania na svete. Do susedných krajín utieklo takmer 8 miliónov ľudí a z 5,4 milióna sa stali vnútorní  vysídlenci.

V súvislosti so stupňovaním násilia na východe OSN podľa najnovších odhadov uviedlo, že za posledný rok bolo na Ukrajine zabitých viac ako 7 000 civilistov a zranených 12 000. Skutočný počet obetí je určite vyšší. Útoky na civilistov a infraštruktúru musia skončiť. 

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia so sídlom vo Viedni, ktorú vymenovala Rada pre ľudské práva, zistila, že na Ukrajine boli spáchané vojnové zločiny a porušené ľudské práva ako aj medzinárodné humanitárne právo.

Vojna ďaleko presahuje hranice Ukrajiny. Rozpútala potravinovú, energetickú a finančnú krízu, ktorá postihuje najzraniteľnejších ľudí, krajiny a hospodárstva na svete. Svetová potravinová kríza sa nedá vyriešiť bez toho, aby sa zabezpečil úplný globálny prístup k ukrajinským potravinám a ruským potravinám a hnojivám. V rámci Čiernomorskej obilnej iniciatívy sa cez Čierne more na celosvetové trhy prepravilo viac ako 21,3 milióna ton kukurice, pšenice, oleja a ďalších potravín.

VIAC ČLÁNKOV K TÉME

Ďalšie články
alt text is missing

Eskalácia konfliktu na Ukrajine po začatí vojenskej ofenzívy Ruskej federácie 24. februára 2022 vyvolala okamžitý prudký nárast humanitárnych potrieb, keďže došlo k prerušeniu základných dodávok a služieb a úteku civilistov pred bojmi. OSN odhaduje, že vo vnútri Ukrajiny bude pomoc a ochranu potrebovať 12 miliónov ľudí, zatiaľ čo viac ako 4 milióny ukrajinských utečencov a utečeniek môže v nasledujúcich mesiacoch potrebovať ochranu a pomoc v susedných krajinách.

Viac ako 2,3 milióna utečencov a utečeniek z Ukrajiny už prešlo do susedných krajín (k 10. marcu 2022), z toho viac ako 110 000 štátnych príslušníkov tretích krajín, v rámci krízy, ktorá sa nazýva aj najrýchlejšie rastúca utečenecká kríza v Európe od druhej svetovej vojny. Organizácia Spojených národov je vďačná za súcit, veľkorysosť a solidaritu krajín susediacich s Ukrajinou, ktoré prijímajú ľudí hľadajúcich bezpečie.

OSN a humanitárni partneri vyhlásili 1. marca 2022 koordinované výzvy na poskytnutie humanitárnej pomoci v celkovej výške 1,7 miliardy USD na naliehavé poskytnutie humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine a utečencom v susedných krajinách, najmä v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Moldavsku a Rumunsku.

Krízový koordinátor OSN pre Ukrajinu Amin Awad 5. marca vyzval na „okamžité humanitárne prerušenie“ bojov medzi ruskými a ukrajinskými silami vzhľadom na to, že do krajiny naďalej prúdia dodávky pomoci OSN.

Obyvatelia Ukrajiny zúfalo potrebujú mier, o ktorý žiada aj celý svet. Invázia Ruskej federácie je porušením územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny a takéto jednostranné opatrenia sú v rozpore so zásadami Charty OSN.

Generálny tajomník vyzýva na okamžité zastavenie nepriateľských akcií a stiahnutie všetkých ruských vojsk z územia Ukrajiny.

Civilisti vždy platia najvyššiu cenu a toto stúpajúce násilie má za následok smrť civilistov vrátane detí, čo je absolútne neprijateľné. Ochrana civilistov - či už v krajine zostanú alebo z nej odídu - musí byť najvyššou prioritou. Medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv je potrebné dodržiavať.

Ako môžu súkromný sektor a podniky pomôcť s krízou na Ukrajine (v angličtine):

 

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu (IICIU)

Aktuálne informácie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) o Ukrajine

Najnovšie Správy OSN