Najnovšie správy

 • Vojna na Ukrajine

  Vojna na Ukrajine

  24/02/2023

  "Prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu je smutným míľnikom pre obyvateľov Ukrajiny aj pre medzinárodné spoločenstvo. Táto invázia je potupou nášho kolektívneho svedomia, porušením Charty OSN aj medzinárodného práva.  Má dramatické humanitárne a ľudskoprávne dôsledky a jej dosah pociťujeme ďaleko za hranicami Ukrajiny." — António Guterres

 • Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok je znepokojený trendom legalizovať nelekárske užívanie konope v rozpore s Jednotným dohovorom o omamných látkach (1961)

  Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok je znepokojený trendom legalizovať nelekárske užívanie konope v rozpore s Jednotným dohovorom o omamných látkach (1961)

  09/03/2023

  Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2022 varuje, že legalizácia nelekárskeho používania konope, ktorá je v rozpore s Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961, zrejme povedie k vyššej spotrebe a nižšiemu vnímaniu rizika, najmä medzi mladými ľuďmi.

 • Generálny tajomník OSN: Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

  Generálny tajomník OSN: Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

  08/03/2023

  "Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si slávnostne pripomíname úspechy žien a dievčat vo všetkých oblastiach života na celom svete." — António Guterres

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Medzinárodný deň materinského jazyka

  21/02/2023

  Sprievodcovia a sprievodkyne v OSN Viedeň predstavujú jazykovú a geografickú rozmanitosť Spojených národov. Tento mesiac ich do tímu pribudlo celkom sedem. Aj vďaka ich materinským jazykom Centrum pre návštevníkov teraz môže ponúkať prehliadky OSN vo Viedni celkovo až v 20 jazykoch.

 • Mier a bezpečnosť
  © UN Photo/Gregorio Cunha

  Mier a bezpečnosť

  01/02/2023

  Organizácia Spojených národov vznikla v roku 1945 po ničivej druhej svetovej vojne s jedným hlavným poslaním: udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

O Informačnom servise OSN Viedeň

UNIS Viedeň šíri povedomie o práci organizácií a agentúr OSN so sídlom vo Viedni prostredníctvom médií, vládnych a mimovládnych organizácií a práce s verejnosťou.

UNIS slúži ako informačné centrum pre Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko a prostredníctvom informačných programov a aktivít propaguje prácu OSN.

UNIS taktiež ponúka sprevádzané prehliadky a prednášky prostredníctvom Centra pre návštevníkov.

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

alt text is missing
Prístup médií na konferencie a podujatia OSN vo Viedni

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY

alt text is missing
Výučbové materiály o práci a cieľoch OSN
alt text is missing

Zaujíma vás, čo robí OSN pre lepší svet?

Centrum pre návštevníkov ponúka sprevádzané prehliadky OSN vo Viedni od pondelka do piatku.

alt text is missing

Šírenie informácií o boji proti dezinformáciám

alt text is missing

Viac informácií o reakcii OSN na vojnu na Ukrajine

alt text is missing

Informácie o aktuálnych pandemických opatreniach

alt text is missing

Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja

alt text is missing

Pozvánky na premietania Ciné-ONU

alt text is missing

O reforme v OSN

Odporúčame

Pozrite si náš nový film o tom, čo robia organizácie OSN vo Viedni, aby dosiahli Ciele udržateľného rozvoja.

alt text is missing
Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja

Sledujte nás