Cieľ mesiaca

alt text is missing
Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) stanovuje nový univerzálny štandard rozvoja pre všetkých bez výnimky

Najnovšie správy

O Informačnom servise OSN Viedeň

UNIS Viedeň šíri povedomie o práci organizácií a agentúr OSN so sídlom vo Viedni prostredníctvom médií, vládnych a mimovládnych organizácií a práce s verejnosťou.

UNIS slúži ako informačné centrum pre Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko a prostredníctvom informačných programov a aktivít propaguje prácu OSN.

UNIS taktiež ponúka sprevádzané prehliadky a prednášky prostredníctvom Centra pre návštevníkov.

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

alt text is missing
Prístup médií na konferencie a podujatia OSN vo Viedni

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY

alt text is missing
Výučbové materiály o práci a cieľoch OSN

Odporúčame

Od začiatku vojny prišlo na Slovensko z Ukrajiny 11 000 detí. Prečítajte a pozrite si inšpiratívne príbehy štyroch ľudí, ktorí pomáhali medzi prvými a dodnes poskytujú podporu rodinám utečencov na Slovensku.

Sledujte nás

alt text is missing

Zaujíma vás, čo robí OSN pre lepší svet?

Centrum pre návštevníkov ponúka sprevádzané prehliadky OSN vo Viedni od pondelka do piatku.

alt text is missing

Šírenie informácií o boji proti dezinformáciám

alt text is missing

Viac informácií o reakcii OSN na vojnu na Ukrajine

alt text is missing

Ktoré miesto sa vám spája s ľudskými právami a prečo?

alt text is missing

Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja

alt text is missing

Pozvánky na premietania Ciné-ONU

alt text is missing

O reforme v OSN

alt text is missing
Viac informácií o Agende udržateľného rozvoja