Humanitárna oblasť

<p><sub>Somálsko: V zdravotnom stredisku Dolow 3. februára 2022 práve dieťaťu merajú obvod ramena za účelom zachytenia známok podvýživy. UNICEF kontinuálne pomáha a zachraňuje životy v oblastiach postihnutých suchom a spolupracuje s rodinami, miestnymi komunitami, organizáciami a vládami v celom Somálsku.</sub></p>
© UNICEF/UN0591135/Taxta

Somálsko: V zdravotnom stredisku Dolow 3. februára 2022 práve dieťaťu merajú obvod ramena za účelom zachytenia známok podvýživy. UNICEF kontinuálne pomáha a zachraňuje životy v oblastiach postihnutých suchom a spolupracuje s rodinami, miestnymi komunitami, organizáciami a vládami v celom Somálsku.

Kedykoľvek dôjde k prírodnej, humanitárnej alebo inej katastrofe, OSN pracuje na mieste a poskytuje pomoc a podporu.

Či už je to presídľovanie obyvateľstva spôsobené vojnou, počasím a prírodnými katastrofami alebo vplyv týchto faktorov na zdravie, hygienu, vzdelávanie, výživu a dokonca základné prístrešie, OSN je pripravená pomáhať prostredníctvom svojich špecializovaných agentúr, fondov a programov.

Odporúčame

Medzinárodné spoločenstvo sa na organizáciu spolieha pri koordinácii humanitárnej pomoci v núdzových situáciách v oblastiach, v ktorých je pomoc nad sily vnútroštátnych orgánov.

V prípadoch, kedy sa muži, ženy a deti ocitnú uprostred vojny, Generálny tajomník a jeho zástupcovia pomáhajú vyjednávať „zóny mieru“ za účelom humanitárnej pomoci. Mierové sily OSN následne poskytovanie takejto pomoci chránia.

Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Sekretariátu OSN je zodpovedný za koordináciu odpovede na núdzové situácie. Celosystémový, koordinovaný prístup k humanitárnej pomoci je nevyhnutný na to, aby sa pomoc rýchlo a efektívne dostala k tým, ktorí ju potrebujú.

OCHA pod vedením koordinátora OSN pre núdzovú pomoc poskytuje aj najnovšie informácie o núdzových situáciách na celom svete a vyhlasuje medzinárodné „konsolidované výzvy“ na mobilizáciu finančných prostriedkov na poskytovanie núdzovej pomoci v konkrétnych situáciách.

Centrálny fond OSN pre núdzovú pomoc (CERF) spravovaný OCHA je jedným z najrýchlejších a najúčinnejších spôsobov podpory rýchlej humanitárnej reakcie pre ľudí postihnutých prírodnými katastrofami a ozbrojenými konfliktmi. CERF celoročne prijíma dobrovoľné príspevky, ktoré poskytujú okamžité finančné prostriedky na humanitárne akcie zachraňujúce životy kdekoľvek na svete. Humanitárny fond zriadilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2006 s cieľom umožniť včasnejšiu a spoľahlivejšiu humanitárnu pomoc pre ľudí v núdzi.

<p><sub>Nepál, 13. decembra 2008.</sub></p>
© WFP/Laura Melo

Nepál, 13. decembra 2008.

Nakŕmenie hladných

Svetový potravinový program (WFP) poskytuje pomoc miliónom ľudí, ktorí sa stali obeťami katastrof. Je zodpovedný za mobilizáciu potravín a finančných prostriedkov na prepravu pre všetky rozsiahle operácie na zabezpečenie výživy utečencov, ktoré riadi Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je často prizývaná na pomoc poľnohospodárom pri obnove výroby po záplavách, vypuknutí chorôb hospodárskych zvierat a podobných mimoriadnych udalostiach.

Pomoc deťom

Detský fond OSN (UNICEF) sa snaží zasiahnuť čo najviac detí účinnými a nízkonákladovými riešeniami, aby čelil najväčším hrozbám pre ich prežitie. UNICEF tiež dôsledne vyzýva vlády a bojujúce strany, aby účinnejšie konali na ochranu detí.

Základné záväzky pre deti v humanitárnej činnosti sú základom práce UNICEF pri presadzovaní práv detí postihnutých humanitárnymi krízami.

<p><sub>Veľvyslankyňa dobrej vôle UNICEF Priyanka Chopra Jonas navštívila 17. - 19. októbra okres Turkana v Keni, aby sa stretla s ľuďmi v komunitách postihnutých pretrvávajúcim suchom a pozrela si výsledky práce UNICEF.<br /></sub></p>
© UNICEF/UN0722042/Wahome

Veľvyslankyňa dobrej vôle UNICEF Priyanka Chopra Jonas navštívila 17. - 19. októbra okres Turkana v Keni, aby sa stretla s ľuďmi v komunitách postihnutých pretrvávajúcim suchom a pozrela si výsledky práce UNICEF.

<p><sub>Afganistan. UNHCR rozdeľuje zimné peňažné platby vysídleným rodinám v Kábule, 2021.</sub></p>
© UNHCR

Afganistan. UNHCR rozdeľuje zimné peňažné platby vysídleným rodinám v Kábule, 2021.

Pomoc utečencom

Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom pomôcť Európanom vysídleným v dôsledku tohto konfliktu. Agentúra vedie a koordinuje medzinárodnú činnosť zameranú na ochranu utečencov a riešenie ich problémov na celom svete. UNHCR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zriaďujú tábory a iné zariadenia pre tých, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy.

Valné zhromaždenie vytvorilo Agentúru OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc približne 750 000 palestínskym utečencom, ktorí prišli o svoje domovy a živobytie v dôsledku arabsko-izraelského konfliktu v roku 1948. V súčasnosti má nárok na služby UNRWA približne 5 miliónov palestínskych utečencov.

Liečenie chorých

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) koordinuje medzinárodnú reakciu na humanitárne zdravotnícke núdzové situácie rôzneho druhu, od vypuknutia chorôb cez konflikty až po prírodné katastrofy. WHO v spolupráci s ostatnými pomáha komunitám predchádzať mimoriadnym udalostiam, katastrofám a krízam, pripravovať sa na ne, reagovať a zotavovať sa z nich.

<p><sub>Doktor Adam Haji z WHO si 20. septembra 2022 prezerá zdravotné záznamy počas zdravotného vyšetrenia mobilného tímu v Korr, Marsabit. <br /></sub></p>
© WHO / Billy Miaron

Doktor Adam Haji z WHO si 20. septembra 2022 prezerá zdravotné záznamy počas zdravotného vyšetrenia mobilného tímu v Korr, Marsabit.

<p><span id="docs-internal-guid-f2992a97-7fff-63bc-872e-e90737089970" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: #333333; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rohingskí detskí utečenci sa hrajú po daždi v utečeneckom tábore Nayapara v Teknafe na východe Bangladéša. Intenzívne monzúnové dažde a silný vietor spôsobili v júli 2021 bleskové povodne a zosuvy pôdy v rohingskom utečeneckom tábore v Cox's Bazar.</span></p>
© UNHCR/Amos Halder

Rohingskí detskí utečenci sa hrajú po daždi v utečeneckom tábore Nayapara v Teknafe na východe Bangladéša. Intenzívne monzúnové dažde a silný vietor spôsobili v júli 2021 bleskové povodne a zosuvy pôdy v rohingskom utečeneckom tábore v Cox's Bazar.

Znižovanie rizika katastrof

Úrad OSN pre znižovanie rizika katastrof (UNDRR) pracuje na podstatnom znížení rizika katastrof a strát s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť. Katastrofy, pri ktorých prírodné riziká negatívne zasahujú ľudí, najviac postihujú najchudobnejších a podkopávajú rozvojové úsilie. Investovanie do znižovania rizika katastrof a prevencie môže ušetriť náklady na obnovu a rekonštrukciu po katastrofe.

Svetový humanitárny deň

Každý rok 19. augusta pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa vzdávame hold humanitárnym pracovníkom a pracovníčkam, ktorí riskujú svoje životy v humanitárnej službe, a zhromažďujeme podporu pre ľudí postihnutých krízami na celom svete.

Viac článkov k téme

Ďalšie články

Utečenectvo a migrácia

alt text is missing

Mier a bezpečnosť

alt text is missing

Klimatické zmeny

alt text is missing