Podujatia

UNIS na 19. ročníku Národných dní kariéry v Bratislave

Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň sa zúčastnila na kariérnom workshope s najdlhšou tradíciou na Slovensku - Národných dňoch kariéry (NDK), ktorý 24. - 25.apríla 2014 zorganizovala študentská organizácia AIESEC v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

Judith Ulirsch z Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň vo svojej prednáške "Pracovné príležitosti v OSN: Kariérne možnosti" hovorila o niekoľkých spôsoboch ako začať pracovať pre OSN, o rôznych pracovných oblastiach a pozíciách, informovala študentov o prihlasovacom a výberovom procese, pričom im tiež dala niekoľko užitočných tipov a rád ako začať s kariérou v systéme OSN. Diskusia o Programe pre mladých profesionálov (YPP) bola jedným z hlavných bodov, keďže Slovensko sa na programe zúčastní aj tento rok. Po prednáške zostal ešte čas na niekoľko otázok.

Navštevovaný bol aj informačný stánok UNIS-u, v ktorom si študenti, ktorí mali záujem o viac podrobností a osobné rady, mohli vybrať z mnohých informačných materiálov a brožúrok o pracovných príležitostiach.