Podujatia

Prvá univerzitná modelová konferencia OSN "SlovakMUN" na Univerzite Komenského

BRATISLAVA, 8.november 2015 - Prvá modelová konferencia OSN na univerzitnej úrovni - SlovakMUN 2015 - sa konala v tej istej sále historickej budovy Národnej rady (NR SR), ktorú ešte nedávno, v októbri 2015, navštívil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. Práve počas tejto návštevy pri príležitosti 70.výročia OSN generálny tajomník Pan Ki-mun ocenil práve SlovakMUN a poznamenal, že na Slovensku existuje impozantne dlhá tradícia modelových konferencií OSN na Slovensku.       

SlovakMUN 2015, ktorý zorganizovali študenti Univerzity Komenského (UK), sa konal v aule UK a v historickej budove NR SR od 4. do 8.novembra 2015. Účastníci konferencie SlovakMUN sa zamerali na nasledovné témy: Bezpečnostná situácia na Ukrajine (Výbor NATO); Mierové operácie (Bezpečnostná rada); Bioetické hranice v medicínskom prístupe (Medzinárodný výbor pre bioetiku); Kybernetická vojna a jej dopad na medzinárodnú bezpečnosť (DISEC - Výbor pre odzbrojovanie a medzinárodnú bezpečnosť);  Implementácia diplomatických kompetencií úradníkmi na misiách v krajinách po vojne alebo v rozvojových krajinách (Právny výbor ); a Energetická bezpečnosť v Európe (Hospodárska a sociálna rada). 

Vo svojom prejave nazvanom "Nová generácia OSN" Pavol Krajčí, generálny tajomník konferencie SlovakMUN, poznamenal, že teraz je príležitosť zmeniť svet a vyzval účastníkov, aby sa tejto šance chopili.  

Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň zdôraznil, že mladí ľudia do 25 rokov predstavujú viac ako 40% celosvetovej populácie, čo je nielen doteraz nevídanou príležitosťou na rozvoj, ale aj obrovskou výzvou. 87% mladých ľudí žije v rozvojových krajinách a ich možnosť angažovať sa, najmä čo sa týka tých mladých ľudí žijúcich v oblastiach konfliktu, je zásadne obmedzená. 

Riaditeľ Nesirky zdôraznil, že generálny tajomník OSN počas svojej návštevy Slovenska v októbri 2015 povzbudil účastníkov modelových konferencií OSN (MUN), aby spolupracovali, podporovali sa navzájom a zapojili sa do práce v Slovenskej asociácii OSN UNA Slovensko, čo je ďalší spôsob ako podporovať ideály a ciele Spojených národov.

Prvý SlovakMUN bol zorganizovaný pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku s podporou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.