Podujatia

Učíme o udržateľnom rozvoji: Workshop pre slovenských učiteľov v OSN Viedeň

"Spolu so študentmi môžeme na hodinách pracovať na tom, ako prispieť k implementácii Cieľov udržateľného rozvoja. Keď budeme na hodinách hľadať spôsoby ako vyriešiť problémy pomocou interaktívnych diskusií a hier, určite využijeme informácie a materiály z workshopu." 

Ľubica Bošanská, účastníčka na Workshope pre učiteľov UNIS

Na workshope "Učíme o OSN a udržateľnom rozvoji", ktorý sa konal 19.mája 2017, sa zúčastnilo štrnásť učiteľov zo všetkých kútov Slovenska. Účastníci a účastníčky na workshope získali prehľad o práci a prioritách OSN vrátane Cieľov udržateľného rozvoja a o tom, ako priniesť tieto témy do svojich tried. Workshop zorganizovali Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) v Bratislave. 

Potom čo si učitelia prezreli OSN na prehliadke Viedenského medzinárodného centra, privítala ich veľvyslankyňa Oľga Algayerová, predstaviteľka Stálej misie SR pri OSN vo Viedni a Martin Nesirky, riaditeľ UNIS Viedeň, ktorý zároveň učiteľom porozprával o výzvach, ktorým OSN čelí v roku 2017.   

V ďalšej časti sa venovali Cieľom udržateľného rozvoja, čo veľmi ocenili: "Prehliadka o Cieľoch udržateľného rozvoja bola veľmi zaujímavá a myslím, že pre mojich študentov by bola ešte zaujímavejšia", povedal jeden z učiteľov. 

Potom Irene Höglinger-Neiva a Agata Wozniak z UNIS Viedeň predstavili široké spektrum pomocných materiálov na vyučovanie, ktoré ponúka UNIS Viedeň a ďalšie organizácie OSN. Sú k dispozícii na internete a dajú sa ľahko použiť na hodinách zameranej na Ciele udržateľného rozvoja, čo študentom pomôže pochopiť dôležitosť udržateľného rozvoja.

V rámci programu sa vďaka šéfke Centra UNIS Viedeň pre návštevníkov Johanne Kleinert taktiež dozvedeli, ako môžu OSN vo Viedni navštíviť a aké rôzne prehliadky centrum ponúka pre školy, vrátane Prehliadky o Cieľoch udržateľného rozvoja a Prehliadky zameranej na ľudské práva.

Účastníci boli veľmi spokojní s rôznorodosťou poskytnutých materiálov a zdrojov: "Už sa teším, ako ich všetky na hodinách použijem," vyjadrila sa jedna z prítomných učiteliek. Krátko po workshope mnohí z účastníkov povedali, že by radi opäť prišli na prehliadku OSN Viedeň a špeciálnu prehliadku zameranú na Ciele udržateľného rozvoja aj so svojimi študentmi.