Tlačové správy

SG/SM/10136
IHA/1087
OBV/511
11. Október 2005

Odkaz Generálneho Tajomníka OSN, pri príležitosti Medzinárodného dňa redukcie katastrof, volá po roku intenzívnych lekcií po investíciách do zníženia chudoby a prevencie katastrof

Nasledovný text je odkaz Generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana pri príležitosti Medzinárodného dňa redukcie katastrof, ktoré si pripomíname 12. októbra:

Posledný rok pripomenul ľuďom na celom svete, že žiadne miesto na svete nie je odolné prírodným katastrofám. Od masívneho zemetrasenia a tsunami v Indickom oceáne po sucho a kobylkami spustošené africké krajiny, od devastácie spôsobenej hurikánmi a cyklónmi v Spojených štátoch, Karibiku a Pacifiku po ťažké záplavy v Európe a Ázii, stovky tisícok strát na ľudských životoch a milióny ľudí, ktorí stratili svoje domovy, po prírodné katastrofy.

Lekcie, ktoré musíme znášať sú vyjadrené v tematike tohtoročného Medzinárodného dňa zmiernenia katastrof: "Investovať do prevencie katastrof". Nedokážeme zastaviť prírodné kalamity, ale môžeme a musíme lepšie pripraviť indivíduá a komunity aby ich zniesli. Tí, čo sú najviac zraniteľní prírodným hnevom sú väčšinou tí najchudobnejší. To znamená, že keď znižujeme chudobu, znižujeme aj zraniteľnosť.

V tomto Medzinárodnom roku Mikrokreditov, by sme mali pochopiť, že mikrofinancovanie môže urobiť veľa pre pomoc na posilnenie tých, čo nemajú, alebo majú malý prístup k tradičným finančným inštitúciám, a tým zredukovať riziko katastrof a zlepšiť zvládnutie katastrof potom. Diverzifikáciou príjmov vysokorizikovej populácie a podporou poistenia katastrof, môže mikrofinancovanie posilniť mechanizmus zvládnutia katastrof ešte pred ňou samotnou, a súčasne urýchliť uzdravenie potom.

Toto sú modely inovatívnych prístupov, po  ktorých volá  Rámec Hyogo pre akciu 2005 - 2015, prijatý na Svetovej konferencii o redukcii katastrof v januári a znovu potvrdený v septembri na Svetovom Summite v centrále Spojených národov v New Yorku. V tento medzinárodný deň, po roku, v ktorom sme sa všetci poučili, vyzývam vlády na všetkých úrovniach, medzinárodné organizácie, občianske spoločnosti a súkromný sektor na implementáciu tohto rámca a investície do redukcie chudoby a prevencie katastrof, aby sme vybudovali odolné komunity a zachránili životy.

* *** *