Tlačové správy

UNIS/INF/111
8 November 2005

Vlády, súkromný sektor a občianka spoločnosť sa stretne 16. - 18. Novembra na Summite o informačných technológiách a spoločnosti v Tunise.

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV, 3. Novembra -- Na druhej fáze Svetového summitu o Informačnej spoločnosti (SSIS), ktorá sa bude konať 16. - 18. Novembra, sa zhromaždia politickí, obchodní a občianski lídri, aby uskutočnili aktivity na prekonanie technologickej priepasti, aby sa o úžitky informačnej spoločnosti mohli deliť všetci.

Summit, ktorý sa bude konať v Kram PalExpo centre v Tunise, sa bude týkať implementácie ambicióznej agendy dohodnutej v prvej fáze, konanej v Ženeve v roku 2003. 175 krajín prijalo Deklaráciu princípov, ktoré popisujú všeobecný výhľad informačnej spoločnosti a Akčného plánu, ktorý stanovuje ciele na zlepšenie prepojiteľnosti a prístupu k informáciám a komunikačným technológiám (ICT).

Ciele, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2005 zahŕňajú verejné pripojenie a pripojenie dedín, škôl a univerzít, výskumných centier, knižníc, zdravotníckych zariadení, nemocníc a lokálnych a vládnych správnych oblastí k internetu.

Akčný plán taktiež hľadá možnosť rozšírenia rozvoja kapacít a rozmiestnení technických podmienok uľahčujúcich získavanie informácií vo všetkých jazykoch sveta na internete. Summit v Tunise sa bude zaoberať implementáciou Akčného plánu počas prvých dvoch rokov.

Na tejto udalosti by sa malo zúčastniť 12 000 účastníkov z vlád, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a vedúcich mediálnych organizácií. K potvrdeným hosťom patrí Generálny tajomník OSN Kofi Annan, hlavy štátov a vlád z viac ako 45 krajín, najvyšší predstavitelia z asi 200 spoločností vrátane Alcatel, Ericsson, France Telecom, Google, Huawei, Infosys, Intel, KDDI, Microsoft, Nokia, NTT DoCoMo, Skype, Sun Microsystems, Telefónica a WorldSpace a vedúci rozvojových organizácií ako Grameen Foundation USA, MS Swaminathan Foundation a Telecoms Sans Frontières.

Od technologickej priepasti k technologickým možnostiam

"Tunis je summitom riešení" povedal Yoshio Utsumi, Generálny tajomník summitu a tiež Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), agentúry OSN zodpovednej za summit. "Jej cieľom je zmeniť technologickú priepasť na technologické možnosti podpory mieru, udržateľného rozvoja, demokracie, transparentnosti a dobrej vlády."

Hlavným cieľom bude hľadanie možností pre rozvojové krajiny na získanie lepšieho prístupu k internetu a k iným ITC. Podľa ITU, 942 miliónov ľudí žijúcich v rozvinutých ekonomikách sa teší päťkrát lepšiemu prístupu k pevným a mobilným telefónnym službám, deväťkrát lepšiemu prístupu k internetovým službám a vlastnia trinásťkrát viac osobných počítačov ako 85% svetovej populácie z nízko a stredne príjmových rozvojových krajín. ITU tiež konštatuje, že 800 000 dedinám stále chýba pripojenie k telefónnej linke, internetu, alebo inej modernej forme ICT.

"Lepší prístup k informačným technológiám môže prispieť k vylepšeniu poľnohospodárskych aktivít a pomôcť malým podnikateľom," povedal Shashi Tharoor, zástupca Generálneho tajomníka OSN pre komunikáciu a verejné informácie. "Môže to napomôcť k prevencii AIDS a iných prenosných chorôb, môže podporiť rovnosť žien a posilniť ekologickú ochranu. V celom rozvojovom svete

elektronický obchod, vzdelávanie na diaľku, telemedicína a e-governance zlepšujú kvalitu života nespočetného množstva ľudí."

Na konferencii by mal byť prijatý dokument popisujúci politické záväzky a operatívne dokumenty na nadväzujúce a budúce aktivity členských krajín.

Členské štáty sa do značnej miery dohodli na časti záverečného dokumentu, ktorý sa zaoberá finančnými mechanizmami na podporu rozmiestnenia ICT systémov v rozvojovom svete. Iba niekoľko paragrafov stále čaká na svoje schválenie.

Všímajúc si primárnu úlohu súkromného sektora, členské štáty podporili sústredenie finančných zdrojov do niekoľkých oblastí. Vrátane programu budovania kapacít ICT, regionálnej nosnej infraštruktúry a internetovej výmeny informácií, pomoci najmenej rozvinutým krajinám a malým ostrovným rozvojovým štátom, integrácie ICT do stratégií znižovania chudoby, financovanie malých-, stredných- a mikro- podnikov, posilňovaním lokálnej výroby ICT v rozvojových krajinách, regulačnej reformy ICT a miestnych iniciatív poskytujúcich ICT služby komunitám.

Inou závažnou témou je dokončenie plánov na zaistenie na summit nadväzujúcich aktivít a implementácie jeho záverov. Za najdôležitejšie je považované rozdelenie zodpovednosti za monitoring plnenia cieľov a samotné plnenie cieľov plánu.

Záležitosti týkajúce sa internetu

Vlády sa budú snažiť dosiahnuť zhodu aj v záležitostiach spojených s používaním internetu. Počas rokov, hodnota internetu vzrástla pre používateľov ako aj pre vlády, povedal veľvyslanec Janis Karklins, prezident Výboru pre prípravu summitu. "Pre mnoho vlád, systém, ktorý nebol dôležitý pred desiatimi rokmi sa stáva extrémne dôležitým dnes," povedal pán Karklins dodávajúc, že tieto vlády žiadali zmeny v zaužívanom spôsobe fungovania systému.

Zatiaľ správa záležitostí týkajúcich sa požívania internetu, ako napríklad spam a informatická kriminalita boli vyriešené iba v čiastočnej a rozptýlenej forme, kým internetová infraštruktúra bola vedená v informatívnej, ale efektívnej spolupráci medzi rôznymi inštitúciami so súkromným podnikaním, občianskou spoločnosťou a vedúcimi akademickými a technickými komunitami. Ale rozvojové krajiny tvrdia, že je pre nich ťažké nasledovať všetky tieto procesy a cítia sa byť vylúčené zo štruktúry správy internetu.

Z historických dôvodov majú spojené štáty základné zmocnenie nad niektorými zo základných internetových zdrojov. Existuje široká dohoda na potrebu intenzívnejšej participácie v diskusii o Záležitostiach internetovej správy.

V návrhu záverečného dokumentu, sa krajiny dohodli na uznaní národnej zvrchovanosti nad kódmi krajín Domén vysokej úrovne (ako .uk pre Spojené kráľovstvo) a na princípe nezainteresovania vlád do denného manažmentu internetu.

Informačný veľtrh

Súčasne k vládnemu summitu, je plánovaných okolo 250 okrúhlych stolov, panelov, prezentácií a mediálnych udalostí občianskymi združeniami, podnikateľmi a národnými delegáciami. Panely na najvyššej úrovni dajú hlavám štátov a vlád možnosť zaangažovať sa do verejnej debaty s prominentnými obchodnými a občianskymi lídrami.

Hlavný ICT veľtrh, "ICT4ALL" sa bude konať od 15. do 19. novembra v Kram PalExpo. Podniky z rozvojových a rozvinutých krajín budú prezentovať inovatívne myšlienky a praktické riešenia, budú sa snažiť vytvárať a nadviazať nové partnerstvá. Okolo 40 000 návštevníkov sa očakáva na tomto veľtrhu.

Summit je organizovaný ITU, špecializovanou agentúrou OSN pre telekomunikáciu s podporou systému OSN ako celku.

Pre akreditáciu médií, viď:

http://www.itu.int/newsroom/accredit/wsis/2005/tunis/procedure.html

Pre viac informácií, kliknite na stránku www.itu.int/wsis alebo kontaktujte Edoardo Bellando, Odbor pre verejné informácie OSN, (1212) 963 8275, bellando@un.org , alebo Francois Coutu, (1212) 963 9495, coutu@un.org .

* *** *