Tlačové správy

UNIS/OS/317
11 October 2005

Kancelária Organizácie spojených národov pre vesmírne záležitosti zdôrazňuje úlohu satelitnej technológie pri redukcii katastrof

OSN sprístupňuje satelitné snímky na pomoc pri záchranných akciách  po zemetrasení v Ázii

VIEDEŇ, 11. október 2005 ( Informačný servis OSN ) - 12. októbra si OSN pripomína Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof tak ako každý rok v druhú októbrovú stredu.

Dôležitý, ale nie veľmi známy aspekt redukcie prírodných katastrof je úloha kozmickej technológie. Sprístupňovanie výhod kozmickej technológie  pri konkrétnych využitiach satelitov prístupných všetkým krajinám, vrátane rozvojových krajín, s cieľom  zmierniť škody spôsobené prírodnými katastrofami, je jednou z aktivít  Kancelárie OSN pre vesmírne záležitosti (OOSA).

Satelitné zachytenie  oblasti postihnutej katastrofou (ako je povodeň, búrka či zemetrasenie) môže podať informácie potrebné na odhadnutie rozsahu a závažnosti spôsobených škôd a tak pomôcť prognózovať očakávateľné rozšírenie  katastrofy do ostatných oblastí a môže tiež poskytnúť informácie  na výskumné a záchranné operácie. Satelitná technológia  môže byť tiež použitá, aby znovu umožnila komunikáciu  v postihnutých oblastiach v prípade ak pozemná infraštruktúra zlyhala. Takéto riešenia sú už integrálnou súčasťou aktivít zameraných na kontrolu a riadenie katastrof  v mnohých rozvinutých ale aj v rozvojových krajinách. V rámci programu OSN na využívanie vesmíru, OOSA zorganizovala viacero workshopov na tému využívania vesmírnych technológií na kontrolu katastrof, zahrňujúc využívanie vesmírnych technológií v operačných programoch  na kontrolu  pohrôm po celom svete.

Po zničujúcom zemetrasení so silou 7,6 Richterovej stupnice, ktoré zasiahlo Pakistan, Indiu a Afganistan minulú sobotu, satelitné snímky postihnutých oblastí z pred a po katastrofe boli sprístupnené záchranným silám OSN prostredníctvom Medzinárodnej charty vesmíru a najzávažnejších katastrof, ktorá sa zameriava na zaistenie jednotného systému získavania a distribúcie vesmírnych dát cez oprávnených užívateľov  tým, ktorí sú postihnutí  prírodnou alebo človekom spôsobenou pohromou.

Postavenie OOSA ako spolupracujúceho orgánu  Medzinárodnej charty  od augusta 2003, umožnilo zavedenie systému OSN, kde  prostredníctvom permanentnej horúcej linky založenej  OOSA na zbieranie dát zo siedmich satelitných operátorov, sa informácie distribuujú medzi členov Charty  ako reakcia v prípade naliehavých  situácií. Charta bola aktivovaná dvadsťjedenkrát Organizáciou spojených národov od augusta 2003, kvôli  povodniam a zosuvom pôdy  v Číne, v Dominikánskej republike, Etiópii, Guayane, Haiti, v Keni, Namíbií, Nepále, Pakistane a na Filipínach, kvôli riešeniu dôsledkov hurikánu a tajfúnu v Grenade, Haiti a na Filipínach, po zemetraseniach v Afganistane, Indii, Iráne a Maroku, po vlakovej katastrofe v Severnej Kórey, kvôli ničivému vlnobitiu tsunami v Indickom oceáne a najnovšie v dôsledku povodní a zosuvov pôdy v Strednej Amerike po hurikáne Stan a zemetrasenia v regióne indicko-pakistanského  pohraničia.

V roku 2001, si Valné zhromaždenie OSN začalo pripomínať Medzinárodný deň pre redukciu prírodných katastrof ako spôsob globálnej kultúry redukcie počtu prírodných pohrôm - vrátane ich prevencie, zmierňovania ich dôsledkov a posilnenia pripravenosti. Takáto globálna kultúra  by značne znížila  dramatickú pozornosť snáh o pomoc, stratu  životov  a živobytí v dôsledku prírodných katastrof.

***

Kancelária OSN pre vesmírne záležitosti (OOSA) vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia  Výboru pre mierové využívanie vesmíru a jeho dvoch podvýborov, Podvýboru pre vedu a techniku a Právneho podvýboru. Kancelária zodpovedá za podporu medzinárodnej spolupráce pri mierovom využívaní vesmíru a tiež za pomoc rozvojovým krajinám v správnom využívaní vedy o vesmíre a technológií. So sídlom vo Viedni OOSA prevádzkuje web stránku http://www.unoosa.org

* *** *

Pre viac informácií o Medzinárodnom dni redukcie prírodných katastrof, navštívte:

http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2005/2005-press-kit.htm

Pre viac informácií o Kancelárii OSN pre vesmírne záležitosti kontaktujte:

Qais Sultan
Zodpovedný programový vedúci, OOSA
Tel: + 43 1 260 60 4962
E-mail: qais.sultan@unvienna.org