UNIS/CP/533
16. novembra 2006

Experti sa počas stretnutia, podporeného UNODC, dohodli na posilnení prevencie voči terorizmu v strednej a juhovýchodnej Európe

Viedeň, 16. novembra 2006 (Informačné stredisko OSN) -- Experti z 12 krajín strednej a juhovýchodnej Európy a deviatich medzinárodných a regionálnych organizácií sa zhodli na praktických opatreniach pre zlepšenie národnej a regionálnej prevencie proti terorizmu.

Účastníci stretnutia v Bukurešti identifikovali oblasti, ktoré si vyžadujú prijať opatrenia, zamerané predovšetkým na posilnenie legislatívneho rámca boja proti terorizmu a väčšiu medzinárodnú spoluprácu v boji proti terorizmu, korupcii and medzinárodnému organizovanému zločinu.

Seminár, ktorý sa uskutočnil 13. - 15. novembra, bol organizovaný Úradom Organizácie Spojených Národov pre drogy a zločin (UNODC) a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE), za podpory Paktu pre stabilitu v juhovýchodnej Európe.

Pán Ion Codescu, minister spravodlivosti Rumunska, zdôraznil nebezpečenstvo, ktoré predstavuje terorizmus pre regionálnu stabilitu a základné hodnoty demokracie.

Seminár bol príležitosťou predstaviť nové právne nástroje boja proti terorizmu a korupcii, akým je napríklad Medzinárodná konvencia pre potláčanie činov jadrového terorizmu z roku 2005 a Konvencia Organizácie spojených národov proti korupcii, ktorá vstúpila do platnosti 14. decembra 2005.

Účastníci zdôraznili význam ratifikácie a implementácie všetkých globálnych a regionálnych nástrojov boja proti terorizmu a upozornili na potrebu podpory vzájomnej pomoci v legislatívnej oblasti a extradície, rovnako ako implementácie dvojstranných dohôd pre zlepšenie medzinárodnej spolupráce v právnej oblasti, súvisiacej s trestných činmi.  Taktiež vyzvali na využívanie globálneho policajného komunikačného systému Interpolu I-24/7.

Prijali Bukureštskú deklaráciu medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu, korupcii a medzinárodnému organizovanému zločinu, ktorá volá po spolupráci pri stíhaní zločincov, ktorí podporujú alebo sa podieľajú na financovaní, plánovaní, príprave alebo páchaní teroristických činov.

Deklarácia taktiež žiada, aby sa popudzovanie a navádzanie na teroristické činy posudzovalo ako trestný čin a vyzýva na implementáciu Globálnej stratégie Organizácie spojených národov proti terorizmu (A/ RES/ 60/ 288).

Účastníci identifikovali oblasti, v ktorých by privítali technickú pomoc UNODC, vrátane modelových zákonov, legislatívnych návodov a inštruktážnych príručiek, rovnako ako aj špeciálny software vyvinutý UNODC, ktorý by výrazne uľahčil vzájomnú spoluprácu v legislatívnej oblasti. Zároveň vyzvali Konferenciu štátov, vytvorenú Konvenciou Organizácie spojených národov proti korupcii, aby sa zaoberala potrebou štátov vybudovať kapacity pre prípravu požiadaviek, alebo dosiahnutie obnovy a návratu aktív spojených s korupciou.

Pán Ion Codescu, minister spravodlivosti Rumunska, zdôraznil nebezpečenstvo, ktoré predstavuje terorizmus pre regionálnu stabilitu a základné hodnoty demokracie.

Experti pochádzali z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

UNODC poskytuje technickú pomoc členským štátom Organizácie spojených národov pri ratifikácii a implementácii medzinárodných konvencií a protokolov, zaoberajúcich sa potláčaním terorizmu, prania špinavých peňazí, korupcie, organizovaného zločinu, obchodu s ľuďmi, prevádzania migrantov a ilegálnej výroby a obchodu so zbraňami.

* * * *

Ohľadom ďalších informácií kontaktujte:

Pani Irka Kuleshnyk alebo pani Admirela Anction
Odbor prevencie terorizmu, UNODC
Tel: + 43 1 26060 4130
E-mail: irka.kuleshnyk@unodc.org
E-mail: admirela.anction@undoc.org