Tlačové správy

UNIS/BIO/844
6 máj 2008

Stručný životopis

Generálny tajomník OSN vymenoval Miroslava Jenču zo Slovenska za svojho námestníka, vedúceho Regionálneho centra OSN pre preventívnu diplomaciu v Strednej Ázii

VIEDEŇ, 6. máj (Informačná služba OSN) -- Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vymenoval Miroslava Jenču zo Slovenska za svojho námestníka a vedúceho Regionálneho centra OSN pre preventívnu diplomaciu v Strednej Ázii (UNRCCA) v Ašchabade v Turkménsku.

Miroslav Jenča je v súčasnosti riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí Slovenska. Pracoval ako veľvyslanec a vedúci misie centra Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Taškente v Uzbekistane. Taktiež pôsobil na poste veľvyslanca a zástupcu Slovenska v Politickom a bezpečnostnom výbore Európskej únie a ako veľvyslanec v Mexiku, Venezuele a Kolumbii. Zastával množstvo pozícií na Ministerstve zahraničných vecí Slovenska, vrátane funkcie vedúceho Sekcie pre rozvojovú pomoc a cezhraničnú spoluprácu a zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľa Sekcie pre Európsku úniu a krajiny NATO.

Miroslav Jenča zastupoval svoje rodné Slovensko počas rôznych diplomatických misií ako radca a chargé d´affaires v Írsku a ako tlačový tajomník v Mexiku. Je držiteľom titulu doktor práv Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, diplomaciu a medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte pre medzinárodné vzťahy a diplomaciu a diplomaciu na Stanfordskej univerzite. Plynule hovorí po anglicky, rusky, španielsky a francúzsky. 

Narodil sa v roku 1965 v Krompachoch na Slovensku, je ženatý a má dve deti.

* *** *