Tlačové správy

UNIS/BIO/863
19. december 2008

Generálny tajomník OSN vymenoval Jána Kubiša zo Slovenska na post výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN

VIEDEŇ, 19. december (Informačný servis OSN) - Generálny tajomník OSN dnes oznámil vymenovanie Jána Kubiša zo Slovenska do funkcie nového výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN (ECE). Ján Kubiš, ktorý na tomto mieste nahradí Mareka Belku z Poľska, prevezme svoju novú funkciu v polovici januára 2009. 

Generálny tajomník ďakuje pánovi Belkovi, ktorého vysoko efektívne vedenie, spôsob, akým prenikol do podstaty svojej práce a kľúčová úloha, ktorú zohrával v riadení EHK viedli k úspechu a premene organizácie na mimoriadne prospešný mechanizmus.

Pán Kubiš má vynikajúcu kvalifikáciu a vo svojej krajine ako aj medzinárodne - v oblasti diplomacie, zahraničnej bezpečnostnej politiky a medzinárodných hospodárskych vzťahov - dosiahol množstvo úspechov. Od roku 2006 pôsobil ako minister zahraničných vecí Slovenska, od roku 2007 - 2008 ako predseda Výboru ministrov Rady Európy a v období rokov 1999 - 2005 ako generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európu (OBSE). 

V predchádzajúcom období pracoval v rokoch 2005 - 2006 ako osobitný predstaviteľ Európskej únie pre strednú Áziu v Bruseli. V roku 2000 bol osobným predstaviteľom úradujúceho predsedu OBSE pre strednú Áziu, v rokoch 1994 - 1998 riaditeľom pre Centrum prevencie konfliktov OBSE a v rokoch 1998 - 1999 osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka pre Tadžikistan a predsedom Misie pozorovateľov OSN v Tadžikistane.

Vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, v rokoch 1976 - 1992 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí bývalého Československa.

Ján Kubiš sa narodil v roku 1952 v Bratislave, je ženatý a má jednu dcéru. 

* *** *