Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument

UNIS/BIO/971
5.marec 2012

Generálny tajomník OSN vymenoval Janosa Tisovszkého do funkcie riaditeľa Informačnej služby OSN vo Viedni

VIEDEŇ, 5.marec (Informačná služba OSN) - Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vymenoval Janosa Tisovszkého do funkcie riaditeľa Informačnej služby OSN vo Viedni.

Od novembra 2009 pán Tisovszky pracoval ako zástupca riaditeľa Regionálneho informačného centra OSN v Bruseli. V lete 2009 bol dočasne úradujúcim riaditeľom Informačného centra v Islamabade, pričom predtým pracoval v oblasti mieru a bezpečnosti na Oddelení OSN pre informovanie verejnosti v New Yorku, kde sa primárne zameriaval na snahy OSN v oblasti boja proti terorizmu.

Od septembra 2007 do septembra 2008 slúžil na poste hovorcu predsedu 62.zasadania Valného zhromaždenia OSN. Predtým, ako sa začal venovať práci pre Oddelenie OSN pre vzťahy s verejnosťou v hlavnom sídle OSN v New Yorku v roku 2005, pracoval v OSN vo Viedni.

Počas svojej kariéry v OSN prednášal často pre verejnosť aj na akademickej pôde na témy týkajúce sa OSN. Taktiež napísal štúdie venujúce sa reforme OSN a mierovým otázkam.

Predtým ako v roku 1990 úspešne prešiel Národnými skúškami do OSN, pracoval pán Tisovszky ako novinár pre tlač, TV a rozhlas vo svojom rodnom Maďarsku.

Janos Tisovszky má doktorát z medzinárodných vzťahov a diplom z ekonomických vied z Univerzity ekonomických vied v Budapešti ako aj postgraduálny diplom z oblasti žurnalistiky.

Je ženatý a má jednu dcéru.


* *** *