Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/BIO/992
8.október 2012

Nová Stála predstaviteľka Slovenskej republiky
odovzdala poverovacie listiny

(Na základe informácií poskytnutých protokolom a styčnými službami)

VIEDEŇ, 8.október (Informačná služba OSN) - Nová Stála predstaviteľka Slovenskej republiky Oľga Algayerová dnes odovzdala poverovacie listiny zástupkyni generálneho riaditeľa Úradovne OSN vo Viedni (UNOV) Mazlan Othman.

Počas svojej pracovnej kariéry na Ministerstve zahraničných vecí a v súkromnom sektore pôsobila vo viacerých funkciách, ako napríklad:

Poradkyňa pre zahraničné vzťahy v kabinete predsedu vlády SR (2012); predsedníčka iniciatívy Slovenské Miléniové rozvojové ciele (2010-12); štátna tajomníčka na Ministerstve zahraničných vecí (2006-10); manažérka exportnej zóny, Zentiva International, a.s. (2004-06); vedúca útvaru exportu, Slovakofarma, a.s. (1995-2003); zástupkyňa vedúceho, zahranično-obchodná spoločnosť Drevounia Bratislava (1982-1991).

Pani Algayerová je držiteľkou magisterských titulov v odboroch súčasná diplomacia; podnikové hospodárstvo a manažment ako aj inžinierskeho titulu z ekonómie. Hovorí po anglicky, nemecky, rusky a španielsky. Je vydatá a má dve deti.

* *** *