Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/NAR/1132
28.február 2012

INCB: Musíme zastaviť predávanie drog deťom prostredníctvom sociálnych médií

Výročná správa INCB upozorňuje na súvislosť medzi užívaním narkotík a sociálnym vylúčením, varuje pred nelegálnymi internetovými lekárňami, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí prostredníctvom sociálnych médií a poukazuje na regionálne trendy

Objednávanie drog na internete: nelegálne internetové lekárne sa zameriavajú na mladých ľudí prostredníctvom sociálnych médií

VIEDEŇ, 28.február (Informačná služba OSN) - Nelegálne internetové lekárne predávajú nelegálne drogy, predpisujú na internete lieky a čoraz viac sa zameriavajú na mladé publikum, uvádza vo svojej výročnej správe za rok 2011, ktorá dnes vyšla vo Viedni, Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) so sídlom vo Viedni. Riaditeľ INCB Hamid Ghodse poznamenal, že "nelegálne internetové lekárne začali využívať sociálne médiá na získanie zákazníkov pre svoje stránky, čo ľudí, najmä mladých, vystavuje veľkému riziku nebezpečných produktov, obzvlášť, ak vezmeme do úvahy, že Svetová zdravotnícka organizácia zistila, že viac ako polovica liečiv z ilegálnych internetových lekární sú napodobeniny". Kľúčové aspekty aktivít nelegálnych internetových lekární zahŕňajú pašovanie ich produktov k zákazníkom, hľadanie hostiteľského priestoru pre webstránky a presvedčovanie zákazníkov, že ich činnosť je naozaj v súlade so zákonom. INCB vyzýva vlády, aby zrušili nelegálne internetové lekárne a skonfiškovali všetky látky, ktoré boli nezákonne objednané na internete a pašované poštou.

Mladí ľudia majú právo byť chránení pred užívaním drog a závislosťou - INCB žiada viac snahy na prelomenie tohto bludného kruhu sociálneho vylúčenia a problémov s drogami

Pomoc marginalizovaným komunitám, ktoré sa stretávajú s drogovými problémami, musí byť podľa správy INCB prioritou. Užívanie drog a obchod s drogami sa prakticky udomácnilo v komunitách na celom svete a stalo sa súčasťou bludného kruhu, ktorý so sebou prináša široké spektrum sociálnych problémov ako napríklad násilie, organizovanú kriminalitu, korupciu, nezamestnanosť, nižšiu úroveň zdravia a nízke vzdelanie - s osobitným dopadom na mládež. Riaditeľ úradu Hamid Ghodse:" Mládež v týchto komunitách musí dostať rovnaké príležitosti ako ostatní mladí ľudia v spoločnosti a musí mať právo byť chránená pred užívaním drog a drogovou závislosťou". U roztrieštených komunít so slabou sociálnou súdržnosťou je vyššia pravdepodobnosť, že sa stretnú s početnými problémami vrátane drogových, pričom tieto môžu prispieť k sociálnym nepokojom a násiliu, aké sme videli v mestách po celom svete, a ktoré môžu mať dopad na širšiu spoločnosť. Takéto komunity nielenže vystavujú svojich vlastných obyvateľov riziku, ale zároveň môžu ohrozovať stabilitu v rámci širšej komunity. Ghodse varuje: "Je dôležité, aby sa potreby takýchto komunít, ktoré prechádzajú sociálnou dezintegráciou, akútne riešili, a to skôr, ako tento fenomén dosiahne kritický bod, za ktorým to už nebude možné riešiť efektívne".

Regionálne trendy

Stredná Amerika a Karibik sú naďalej využívané ako tranzitný priestor pre obchodovanie s drogami z Južnej Ameriky do Severnej. Približne 90% kokaínu v Spojených štátoch sa prepravuje cez Mexiko. Niektoré mexické drogové kartely pod tlakom mexických úradov kontrolujúcich dodržiavanie zákona, presunuli svoje podnikanie do Strednej Ameriky, čo bolo sprevádzanú čoraz väčším násilím.

V roku 2010 Honduras, Kostarika a Nikaragua boli po prvýkrát označené ako hlavné tranzitné krajiny pre pašovanie drog primárne určených pre Spojené štáty. Obchodovanie s drogami sa v Strednej Amerike stalo jedným z hlavných faktorov vyššej miery vrážd a z hľadiska stúpajúcej úrovne násilia v tomto subregióne je naďalej jediným hlavným faktorom.

Severná Amerika bola aj v roku 2010 najväčším nezákonným trhom s drogami na svete, pričom vo všetkých troch krajinách tohto regiónu naďalej pretrváva vysoká úroveň nezákonnej produkcie, výroby, obchodu a spotreby drog. Marihuana zostáva aj naďalej najviac produkovanou drogou v regióne, pričom obrovské množstvá pochádzajú zo všetkých troch krajín.

Nezákonné pestovanie marihuany v západnej a strednej Európe sa dramaticky zvýšilo. Konope používané na výrobu marihuany sa čoraz viac pestuje na priemyselnej úrovni, najmä vo vnútri, s účasťou organizovaných kriminálnych skupín. Európa zostáva aj naďalej druhým najväčším kokaínovým trhom na svete. Cesty prepravy kokaínu do Európy sa diverzifikovali, pričom sa zvýšila preprava cez Severnú Afriku. Objem kokaínu skonfiškovaného colnými úradmi vo východnej Európe v roku 2010 významne vzrástol. Úrad INCB je znepokojený pestrou škálou látok používaných v Európe, ktorá sa aj naďalej rozrastá. Výsledky ankety z roku 2011 medzi mladými ľuďmi vo veku 15- 24 ukázali, že 5% respondentov užívalo látky, ktoré neboli kontrolované. V roku 2010 bol objavený rekordný počet nových látok, pričom mnohé z nich neboli pod medzinárodnou kontrolou. Európa zodpovedá za najväčší podiel globálneho trhu opiátov, pričom užívanie heroínu je v zmysle chorobnosti a úmrtnosti v Európe najväčším drogovým problémom.

Západná Ázia zostáva aj naďalej hlavným centrom nezákonného pestovania ópiových makovíc, pričom v roku 2011 došlo v produkcii ópia k výraznému rastu. Kombinácia šíriaceho sa pestovania ópiových makovíc na afganskom vidieku, podstatné zvýšenie cien u pestovateľov ópia a plánované zníženie Medzinárodných bezpečnostných a asistenčných síl (ISAF) by mohlo dokonca viesť k ďalšiemu navýšeniu produkcie po roku 2011. To Úrad naďalej znepokojuje, a to najmä v regióne, ktorý už aj tak trpí najvyššou úrovňou užívania opiátov.

Preprava kokaínu z Južnej Ameriky cez Afriku až do Európy sa v posledných rokoch ukázala ako vážna hrozba. Západná Afrika je aj naďalej využívaná na prepravu kokaínu, pričom prepravcovia drog čoraz viac používajú prepravné kontajnery a obchodné lietadlá na pašovanie kokaínu do regiónu. Heroín na kontinent vstupuje cez východnú Afriku a pašuje sa buď priamo alebo cez západnú Afriku do Európy a ďalších regiónov. V roku 2011 došlo k rekordným počtom konfiškácií v Keni a Tanzánii. Úrad obzvlášť znepokojuje fakt, že čoraz väčšie dodávky heroínu z Afriky viedli k zvýšeniu užívania drog, predovšetkým vo východnej a južnej Afrike.

* *** *

Viac informácií:

Regina Rohrbach
Informačná služba OSN (UNIS)
Tel.: (+43-1) 26060-3898
E-mail: regina.rohrbach[at]unvienna.org

alebo

Anne Thomas
Informačná služba OSN (UNIS)
Tel.: (+43-1) 26060-5588
Mobil: (+43) 699-1459-5588
E-mail: anne.thomas[at]unvienna.org