Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/384
19.október 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2012

VIEDEŇ, 24.október (Informačná služba OSN) - Žijeme v období prudkých zmien, premien a prechodov. Neistota, rozdiely a neznášanlivosť sa stále šíria. Svetové a národné inštitúcie prechádzajú v tomto období skúškou. A i keď je v stávke tak mnoho, Spojené národy musia držať krok v množstve ďalších svojich aktivít - mier, rozvoj, ľudské práva, právny štát, posilňovanie postavenia žien a mládeže vo svete.

V mnohých oblastiach však došlo k významným pokrokom. Extrémna chudoba bola od roku 2000 znížená na polovicu. V mnohých krajinách prebieha prechod k demokracii. To sú povzbudzujúce signály ekonomického rastu v celom rozvojovom svete.

Teraz nastal čas prísť s našimi spoločnými požiadavkami. Keďže termín splnenia Miléniových rozvojových cieľov sa rýchlo blíži, musíme zvýšiť našu snahu dosiahnuť všetky tieto život zachraňujúce ciele. Na obdobie po roku 2015 musíme pripraviť odvážnu a praktickú rozvojovú agendu. A taktiež musíme pokračovať v zápase s neznášanlivosťou, zachraňovať ľudí a vybudovať trvalý mier.

OSN nie je len miesto, kde sa stretávajú diplomati. OSN je mierotvorca odzbrojujúci bojujúce strany, zdravotník rozdávajúci lieky, podporný tím v núdzi poskytujúci pomoc utečencom, odborník na ľudské práva pomáhajúci získať spravodlivosť.

Pri uskutočňovaní tohto celosvetového a komplexného poslania sa spoliehame na nespočetné množstvo našich priateľov a podporovateľov. Mimovládne organizácie, vedci, akademici, filantropi, náboženskí vodcovia, výkonní riaditelia firiem a občania, zaoberajúci sa touto problematikou sú kľúčoví pre náš úspech. Žiadny vodca, krajina či inštitúcia nemôžu urobiť všetko. Ale každý z nás môže svojím spôsobom urobiť niečo.

V tento Deň OSN opäť potvrďme náš osobný záväzok a naše kolektívne odhodlanie dostáť ideálom Charty OSN a budovať lepší svet pre všetkých.

* *** *