Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom

UNIS/SGSM/595
8.december 2014

Odkaz generálneho tajomníka OSN:

Odkaz ku Medzinárodnému dňu ľudských práv

10.december 2014

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN) - V deň ľudských práv hovoríme otvorene.

Verejne kritizujeme autority, ktoré popierajú ľudské práva nejakého jedinca alebo skupiny.

Vyhlasujeme, že ľudské práva sú pre všetkých a vždy: nezáleží na tom, kto sme a odkiaľ sme, ba ani na tom, k akej triede patríme, aký máme názor či akú máme sexuálnu orientáciu.

Je to otázka individuálnej spravodlivosti, sociálnej stability a globálneho pokroku.

Spojené národy ochraňujú ľudské práva, pretože je to poslanie, na ktoré sme hrdí - a pretože keď ľudia využívajú svoje práva, ekonomika sa rozvíja a krajiny žijú v mieri.     

Porušovanie ľudských práv presahuje tragický príbeh jedného človeka. Sú alarmujúcim signálom, ktorý nás možno varuje pred oveľa väčšou krízou.  

Iniciatíva OSN Ľudské práva v popredí chce na toto poplašné zvonenie reagovať. Spájame naše snahy v reakcii na porušovanie - skôr ako sa zmení na masovú brutalitu alebo vojnové zločiny.

Každý môže prispieť k boji proti nespravodlivosti, neznášanlivosti a extrémizmu

Vyzývam všetky štáty, aby si plnili svoju povinnosť chrániť ľudské práva každý deň v roku. Vyzývam ľudí, aby brali svoje vlády na zodpovednosť. A vyzývam na osobitnú ochranu obhajcov ľudských práv, ktorí s odvahou slúžia našej spoločnej veci.    

Odpovedajme na volanie tých, ktorých práva sú porušované a presaďme právo na ľudskú dôstojnosť pre všetkých.

* *** *