Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter. 

UNIS/SGSM/715
8.marec 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

"Od skleneného stropu ku kobercu s črepinami"

8.marec 2016

VIEDEŇ, 8. marec (Informačná služba OSN) - Keď som ako chlapec vyrastal v povojnovej Kórei, pamätám si, že som kládol otázky ohľadom tradičnej praktiky, ktorú som si všimol: Ženy, ktoré prichádzali rodiť, si nechávali topánky na prahu a potom sa so strachom sa obzreli späť. "Rozmýšľajú, či si tie topánky ešte niekedy znova obujú", vysvetlila mi mama. 

Tieto spomienky ma prenasledujú viac ako pol storočia. V chudobných častiach sveta dnes ženy ešte stále riskujú úmrtie pri pôrode. Úmrtie matiek je však jedným z rizík, ktorým možno predchádzať. Bábätká ženského pohlavia sú často podrobované obriezke. Dievčatá sa stávajú objektom útokov cestou do školy. Telá žien sa zneužívajú vo vojne. Vdovy sú marginalizované a podliehajú viac chudobe.        

Tieto problémy môžeme riešiť len tak, že posilníme postavenie žien ako aktérok zmien.

Tieto myšlienky som v OSN uplatňoval v praxi viac ako deväť rokov. Otriasli sme toľkými sklenenými stropmi, až sme vytvorili koberce s črepinami. Teraz sa snažíme odstrániť predsudky a prekážky z minulosti, aby sa mohli ženy dostať ďalej cez nové hranice.   

Vymenoval som prvú ženu veliteľku síl OSN a posunul reprezentáciu žien v OSN vyššie. Ženy majú teraz vedúce postavenie aj v samotnej oblasti mieru a bezpečnosti - v oblasti, ktorá bola doteraz výlučnou doménou mužov. Keď som nastúpil do OSN, nemali sme v teréne žiadne ženy v mierových misiách OSN. Teraz asi štvrtinu všetkých misií OSN vedú ženy - čo síce ešte nie je dostatočné číslo, ale významné zlepšenie.  

Podpísal som ženám približne 150 vymenovávacích dekrétov na pozície asistentiek generálneho tajomníka alebo zástupkýň generálneho tajomníka. Niektoré ženy prichádzali z vysokých vládnych pozícií s medzinárodným renomé, iné sa na vedúce pozície dostali vo svojich krajinách. To všetko mi pomohlo dokázať ako často je žena najlepšou kandidátkou na nejakú pracovnú pozíciu.  

Potrebujeme vypracovať nový rámec transparentnosti OSN, aby sme mohli zabezpečiť pretrvanie tohto úspechu. Rodová rovnosť bola kedysi len chvályhodnou myšlienkou, teraz je pevne zakotvenou politikou. Predtým si bolo možné účasť na školení o rodovom scitlivovaní vybrať, teraz je povinné pre čoraz vyšší počet zamestnancov OSN. V minulosti len niektoré rozpočty OSN sledovali zdroje venované rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien - dnes je to štandardom pre každý tretí rozpočet a účtovníctvo.   

Konfucius učil, že ak chceme spraviť poriadok vo svete, musíme začať najskôr od seba. Sám mám dobré skúsenosti so ženami vo vedúcich pozíciách v OSN, a preto som o posilňovaní postavenia žien hovoril všade na svete. Vo svojich prejavoch v parlamente, na univerzitách, pochodoch na uliciach, počas súkromných rozhovorov so svetovými lídrami, stretnutí s výkonnými riaditeľmi firiem a počas náročných diskusií s mocnými mužmi, ktorí rigidne riadia patriarchálne spoločnosti, som trval na rovnosti žien a naliehavo vyzýval na opatrenia na ich dosiahnutie.   

Keď som prevzal svoj úrad, ešte v deviatich parlamentoch na svete neboli ženy. Podarilo sa nám prispieť k zníženiu tohto čísla na štyri. V roku 2008 som spustil kampaň Spoločne za ukončenie násilia na ženách/ UNiTE to End Violence against Women. K výzve sa pridali ďalší lídri, ministri, stovky parlamentných poslancov aj milióny jednotlivcov.

Bol som prvým mužom, ktorý podpísal kampaň OnPreŇu/ HeForShe a odvtedy sa do nej zapojilo milión ďalších ľudí. Stál som spolu s aktivistami a vyzýval na opustenie praxe ženskej obriezky a oslavoval som, keď Valné zhromaždenie prijalo svoju v históriu prvú rezolúciu na podporu tohto cieľa.

Šírim názory tých, ktorí vedia, že ženy môžu dopomôcť k úspechu a splneniu našej ambicióznej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj ako aj Parížskej dohody o klimatických zmenách.

A hoci ma v tento Medzinárodný deň žien stále poburuje odmietanie práv žien a detí, čerpám odvahu a nádej zo všetkých ľudí, ktorí sú si vedomí, že posilnenie postavenia žien vedie k spoločenskému pokroku. Venujme riadne finančné prostriedky, podporu s odvahou a neochvejnú politickú vôľu na dosiahnutie rodovej rovnosti na celom svete. To je najlepšia investícia do našej spoločnej budúcnosti.      

* *** *