Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/744
25.máj 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

"Pocta našim hrdinom"

29.máj 2016

VIEDEŇ, 29.máj (Informačná služba OSN) - Dôvera, ktorú svet vkladá do mierových síl OSN, sa odráža aj v tom, ako za posledné roky narástli nielen počtom, ale aj svojím rozsahom. Ešte pred 15 rokmi pracovalo pre OSN menej ako 40 000 vojenských a policajných zamestnancov. Dnes ich pod modrou vlajkou slúži viac ako 105 000 členov v uniformách. Pochádzajú zo 124 krajín, ktoré prispievajú armádnymi a policajných zložkami. K nim je ešte potrebné prirátať ďalších 18 000 medzinárodných a národných civilných zamestnancov a dobrovoľníkov OSN. Sú stelesnením ideálnych atribútov celosvetovej solidarity a odvážne slúžia v nebezpečných podmienkach, aby zabezpečili bezpečnosť pre tých najzraniteľnejších na svete.

V minulom roku modré prilby pôsobili v 16 mierových operáciách vo všetkých kútoch sveta, pričom zachránili nespočetné množstvo životov, podporili mier a oživili nádej. V Južnom Sudáne na základniach OSN našlo útočisko viac ako 200 000 civilistov, ktorým šlo o život. V Stredoafrickej republike mierové sily úspešne podporili historické prezidentské a parlamentné voľby, ktoré nasmerovali hlboko rozvrátenú krajinu na cestu k mieru a stabilite. Príslušníci mierových síl sa postavili aj pred ozbrojené skupiny na východe Konžskej demokratickej republiky a odzbrojených bývalých bojovníkov. V Mali utrpeli vážne straty, ktoré ich však neodradili od vykonávania svojho mandátu. Na Haiti policajní a civilní experti OSN pomáhajú zmierňovať násilie spôsobované gangmi. V čase, keď sa po celom svete šíril strach z eboly, mierové sily v Libérii zaisťovali bezpečné pracovné prostredie, zatiaľ čo sa medzinárodní experti snažili zastaviť šírenie vírusu.

Odmínovanie ako ďalšia úloha mierových síl v mnohých krajinách premenila nebezpečné oblasti plné pozemných mín a výbušných pozostatkov z vojny vrátane trieštivej munície na oblasti, kde môžu opäť pracovať školy, nemocnice a farmy.

Nanešťastie spolu s rozsahom, komplexnosťou a výsledkami mierových síl postupne narastalo aj riziko. Pred takmer dvadsiatimi rokmi prichádzalo každoročne o život okolo štyridsať príslušníkov. Dnes toto číslo stúplo na v priemere 120.

Minulý rok sa vyšplhalo až na 129. Títo príslušníci pochádzali z 50 krajín. Niektorí z nich slúžili ako vojenskí, policajní alebo medzinárodní civilní zamestnanci, iní ako dobrovoľníci OSN alebo miestni civilní zamestnanci. Hoci každý pochádzal z iného prostredia, všetci mali spoločnú istú hrdinskosť a vieru, že mierové sily OSN sú a musia navždy zostať celosvetovou silou.

To je zároveň aj dôvod, prečo je nevyhnutné uzavrieť hlboko znepokojujúce prípady sexuálneho zneužívania, ktoré sa objavili v zboroch medzinárodných síl vyslaných do konfliktných oblastí. Vytrvalo opakujem, že v tomto prípade je potrebné venovať vysokú pozornosť obetiam. Tomuto vážnemu problému sa venujem proaktívne pri každej príležitosti a zároveň vyzývam členské štáty, keďže len tie majú právomoc potrestať svojich vyslaných príslušníkov, aby striktne vyvodili dôsledky, ktoré zabezpečia spravodlivosť a prinesú zmierenie do komunít postihnutých týmito prípadmi.

Minulý rok som vymenoval nezávislý panel na vysokej úrovni, aby vyhodnotil, ako by bolo možné posilniť mierové operácie OSN a zároveň lepšie naplniť súčasné a nové výzvy. Momentálne pracujeme na adaptácii mierových operácií OSN - aby boli rýchlejšie, citlivejšie a zodpovednejšie voči krajinám a najmä voči ľuďom, ku ktorým boli vyslaní slúžiť.

V tento Medzinárodný deň mierových síl OSN si uctíme našich hrdinov. Viac ako milión žien a mužov, ktorí od vyslania prvej misie v roku 1948 slúžili pod vlajkou OSN s hrdosťou, mimoriadnym výkonom a odvahou. 

Najvyššiu úctu vzdáme viac ako 3400 príslušníkom mierových síl, ktorí počas tohto obdobia prišli o svoj život.

Navždy zostaneme ich dlžníkmi. Dnes sa zaväzujeme, že naplníme potenciál mierovej práce OSN, aby sme spoločne vkročili do lepšej budúcnosti.  

* *** *